Νέες συμβάσεις συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων

Ένα σημαντικό αριθμό νέων συμφωνιών, για συντηρήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων, σύναψε το τελευταίο διάστημα, η εταιρεία ΕΝΓΑΙΑ Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους η ΕΝΓΑΙΑ Α.Ε. προχώρησε σε 29 νέες συμφωνίες για συντηρήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 4.8MW, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
Τα εν λόγω έργα προστίθενται στο ήδη ευρύ Ο&Μ portfolio της εταιρείας, καθιστώντας την #1 εταιρία συντηρήσεων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Β. Ελλάδα.

Η ΕΝΓΑΙΑ Α.Ε., ανταποδίδοντας και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στον κλάδο των ΑΠΕ, ως μια από τις ελάχιστες εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.