Πολύριχτη με πάνελ.

Ο πίνακας αποδόσεων διαμορφώθηκε στηριζόμενος στα στοιχεία για την ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις χρηματορροές για ένα σύστημα που κόστισε συνολικά 34.067 €.

Φωτοβολταϊκά σε πολύριχτη στέγη

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μια κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης, ως επί το πλείστον, στόχο έχει την αισθητική αρτιότητα του κτίσματος.

Έτσι, βλέπουμε κατοικίες που οι σκεπές τους είναι εξαιρετικά καλόγουστες και που πρωτοτυπούν ξεφεύγοντας από το συντηρητικό σχεδιασμό των δίριχτων ή τετράριχτων κεραμοσκεπών δημιουργώντας πολλαπλές πλευρές και πολλαπλά επίπεδα προς όλους τους προσανατολισμούς. Εντούτοις, η εφαρμογή εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε μια τέτοιου είδους πολύριχτη, όπως ονομάζεται, στέγη, θυμίζει λύση κινέζικου γρίφου τάγκραμ. O γρίφος έχει παραμέτρους που δεν ορίζουν μόνο το θέμα «πόσα πάνελς θα εγκατασταθούν και ποια θα είναι η ονομαστική τους ισχύς», αλλά και τη σωστή και αποδοτική παραγωγή ρεύματος του όλου συστήματος. Με λίγα λόγια, με σωστή μελέτη και επιλογή των κατάλληλων υλικών, λύνεται ο γρίφος μιας τέτοιας πολυσύνθετης εγκατάστασης.

Κόστος – έσοδα – απόδοση ισχύος συστήματος
Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι ονομαστικής ισχύος 8,33 KWp και υπολογίζεται ότι θα παράγει 12.107 KWh ετησίως, και σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της ΔΕΗ (0,55 ¤ / KWh) θα αποφέρει 6.659 ¤ ετησίως (Πίνακας 1). Το τελικό κόστος ενός εγκαταστημένου τέτοιου συστήματος με επώνυμα πιστοποιημένα υλικά, με βάσεις στήριξης από αλουμίνιο και solar καλωδίωση, κυμαίνεται από 33.000 ¤ έως 38.000 ¤. (στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% και κόστος σύνδεσης με την Δ.Ε.Η. 1.000-1.300 ευρώ).
Στο παραπάνω κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνονται τα εξής:
- Μελέτες, εργασία παρακολούθησης και σύνδεσης
- Γενικές εργασίες εγκατάστασης
- Φωτοβολταϊκά Πάνελ
- Αντιστροφείς (inverters)
- Σύστημα στήριξης αλουμινίου
- Καλώδια DC/AC και βύσματα
- Γενικός Πίνακας AC
- Πίνακες DC
- Αντικεραυνική προστασία
- Ηλεκτρολογικές εργασίες

Κέρδη – Απόσβεση
Η αλήθεια είναι ότι, το κόστος αυτής της πραγματικά ιδιαίτερης εφαρμογής φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη, είναι λίγο ακριβότερο από ένα αντίστοιχο μιας δίριχτης στέγης. ΠαρΆ όλα αυτά η αξιοποίηση της πολύριχτης στέγης και η απόδοση του συστήματος τόσο σε ισχύ, όσο και σε έσοδα, μας αποζημιώνουν για την επένδυση αυτή, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.
Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι:
α) για την αγορά του φωτοβολταϊκού συστήματος με ίδια κεφάλαια:
Το συνολικό καθαρό κέρδος στην 25ετία ανέρχεται περίπου στα 123.976 ¤, ενώ η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται στα 5 χρόνια και 2 μήνες και η ετήσια απόδοση της επένδυσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 14,56%. β) για δε την αγορά του φωτοβολταϊκού συστήματος με 100% δανειοδότηση από τράπεζα, με επιτόκιο 7,20% για αποπληρωμή σε 10 χρόνια:
Το συνολικό καθαρό κέρδος στην 25ετία ανέρχεται περίπου στις 110.141 ¤, ενώ η ετήσια απόδοση της επένδυσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 12,93%.

Τα δεδομένα της εγκατάστασής μας
Η κατοικία βρίσκεται στην Λάρισα και διαθέτει πολύριχτη στέγη με συνολική διαθέσιμη επιφάνεια 164 m2 , στην οποία επελέγη για γίνει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών προς τρεις προσανατολισμούς (νότιο, ανατολικό και δυτικό) αξιοποιώντας τα 90 m2 από τα 164 m2 της συνολικής επιφάνειας. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα στην υπό μελέτη επιφάνεια, μπορούν να τοποθετηθούν 44 πάνελ των 185 Wp έκαστο.
- Οι διαστάσεις των πάνελ που προδιαγράφηκαν είναι 133cm X 99cm X 5cm, η δε ονομαστική τους ισχύς 185 W.
- Η κλίση των πάνελ σε σχέση με τον οριζόντιο επίπεδο είναι 22 μοίρες.
- Λόγω της ιδιομορφίας του συστήματος, δηλαδή της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς, με διαφορετικό αριθμό πάνελ ανά προσανατολισμό, επιλέχθηκε η χρησιμοποίηση μετατροπέα (inverter) σταθερής τάσης εισόδου. Επιπρόσθετα, σε καθένα από τα 44 φωτοβολταϊκά πάνελς τοποθετήθηκαν βελτιστοποιητές ισχύος (power boxes), ώστε να μην υπάρχουν απώλειες ισχύος και άρα απώλειες στην απόδοση του τοποθετημένου συστήματος.