Τα φωτοβολταϊκά παραμένουν η καλύτερη επένδυση.

ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ο παραπάνω πίνακας αποδόσεων διαμορφώθηκε στηριζόμενος στα στοιχεία για την ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην συγκεκριμένη περιοχή.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παραμένουν η καλύτερη επένδυση τα φωτοβολταϊκά

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 αλλάζει η τιμή πώλησης της kWh για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μέχρι 10kWp σε στέγες και ταράτσες και όπως φαίνεται παραμένουν ως η καλύτερη επένδυση.

Δεν συνέβει ξαφνικά η αλλαγή, αντίθετα μάλιστα, υπήρχε πρόβλεψη γι’ αυτό από τον Ιούνιο του 2009, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου Φ.Ε.Κ τεύχος Β 1079. Το Άρθρο 3, παράγραφος 3 της συγκεκριμένης απόφασης προβλέπει ότι : « 3. Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010, 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.» Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα δυσάρεστη έκπληξη από το κράτος, αλλά με μια προκαθορισμένη, από διετίας, απόφαση. Το ερώτημα που διαμορφώνεται πλέον, είναι αν με την αλλαγή της τιμής πώλησης από 0,55 Ευρώ/kWh που ίσχυε μέχρι το τέλος του 2011, σε 0,5225 Ευρώ/kWh, εξακολουθεί να είναι συμφέρουσα η επένδυση για την εγκατάσταση ενός «οικιακού» φωτοβολαταϊκού συστήματος. Παρακάτω παρουσιάζουμε μία μελέτη εγκατάστασης σε ταράτσα οικίας στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Στη συγκεκριμένη οικία, είναι εφικτή η εγκατάσταση ενός συστήματος 9,89 kWp. Στην μελέτη θα παρουσιάσουμε τις διαφορές των συνολικών χρηματοδοτικών αποδόσεων του συστήματος με την ισχύουσα σημερινή ταρίφα (0,55 €/kWh), έναντι της νέας ταρίφας (0,5225 €/kWh) που θα ισχύει για το 2012. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα στην υπό μελέτη επιφάνεια, μπορούν να τοποθετηθούν 43 πάνελ των 230 Wp έκαστο. Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι ονομαστικής ισχύος 9,89 KWp και υπολογίζεται ότι θα παράγει 13.968 KWh ετησίως.
Από τον πίνακα εκτίμησης ετήσιας απόδοσης, αριστερά, προκύπτει ότι, για το πρώτο έτος, η αλλαγή της ταρίφας θα επιφέρει μία μείωση στη χρηματική απόδοση του συστήματος κατά 384 €.
Η τελική κερδοφορία του συστήματος στην 25ετία διαμορφώνεται έτσι, εξαιτίας της μείωσης της ταρίφας, για ένα σύστημα που σήμερα κοστίζει συνολικά 32.845 €, ενώ στις αρχές του 2012, υπολογίζεται ότι θα κοστίζει 30.412 € (η συγκεκριμένη μείωση του κόστους οφείλεται στο ότι, οι προμηθευτές έχουν προδιαγράψει μειώσεις, κυρίως στις τιμές των πάνελ, ώστε ακόμη και η μείωση της σημερινής ταρίφας από 0,55 €/kWh σε 0,5225 €/kWh να μην επιφέρει αλλαγές στην κερδοφορία της επένδυσης).

Τα δεδομένα της εγκατάστασής μας
- Οι διαστάσεις των πάνελ που προδιαγράφηκαν είναι περίπου 99cm X 166cm X 0,50cm, η δε ονομαστική τους ισχύς 230 W.
- Η κλίση των πάνελ σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο είναι 250.
- Το αζιμούθιο της εγκατάστασης είναι 2ο απόκλιση από το Νότο.

H αλλαγή ταρίφας της Kwh σε 0,52 λεπτά αντί 0,55, θα επιφέρει μια μείωση στα συνολικά κέρδη της 25ετίας της εγκατάστασης κατά μόνο 6.667 €. Το συνολικό κέρδος της εγκατάστασης (142.479 €) παραμένει πολύ υψηλό, η δε ετήσια απόδοση της επένδυσης (18,74%) τουλάχιστον αξιοσημείωτη.
Εάν μάλιστα συγκρίνει κάποιος τη συνολική απόδοση ενός αντίστοιχου συστήματος κοστολογημένου με τις τιμές του Ιουνίου 2011, θα διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση, με τις τιμές υλικών που θα ισχύσουν από την νέα χρονιά σε συνδυασμό με την μειωμένη κατά 0,0225 €/kWh ταρίφα, έχει ελάχιστη διαφορά ως προς την τελική κερδοφορία του.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή των υλικών που συμπιέζει τις τιμές, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας και των αποδόσεών τους, μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι, επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση ότι οι φωτοβολταϊκές «οικιακές» εγκαταστάσεις αποτελούν και θα αποτελούν για τα επόμενα τουλάχιστον 5-6 χρόνια μια πάρα πολύ συμφέρουσα επένδυση, γεγονός που καθιστά ήσσονος σημασίας το κατά πόσον θα πραγματοποιηθούν σήμερα ή αύριο.