ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Συνδυασμένη εγκατάσταση σε κατοικία με στέγη 40 τ.μ. και ταράτσα 80 τ.μ.

Πρακτικά, το να εγκατασταθούν φωτοβολταïκά ή σε σκεπή ή σε ταράτσα, είναι κάτι σύνηθες και απλό από τεχνικής πλευράς αλλά και από πλευράς απόδοσης ισχύος.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που το ακίνητο όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυάζει στέγη και ταράτσα μαζί; Γίνεται εγκατάσταση; Και αν γίνεται, θα έχει σωστή απόδοση το σύστημα που θα τοποθετηθεί και με τι κόστος; Στη μελέτη που ακολουθεί παρουσιάζουμε μία ανάλυση δεδομένων μιας συνδυασμένης εγκατάστασης σε κατοικία που διαθέτει και στέγη με διαθέσιμη επιφάνεια 40 τ.μ και ταράτσα με διαθέσιμη επιφάνεια 80 τ.μ.

Κόστος – έσοδα – απόδοση ισχύος συστήµατος
Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι ονομαστικής ισχύος 9,90 KWp και υπολογίζεται ότι θα παράγει 14.314 KWh ετησίως, και σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της ΔΕΗ (0,55 € / KWh) θα αποφέρει 7.873 € ετησίως. Το τελικό κόστος ενός εγκαταστημένου τέτοιου συστήματος με επώνυμα πιστοποιημένα υλικά, κυμαίνεται από 34.000 € έως 39.000 €. (στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ23% καθώς και 1.000-1.300 ευρώ κόστος σύνδεσης με την Δ.Ε.Η.). και περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό και εργασίες εγκατάστασης:
- Φωτοβολταϊκά Πάνελ
- Αντιστροφείς (inverters)
- Συστήµατα (βάσεις) στήριξης αλουµινίου
- Καλώδια DC/AC και βύσµατα
- Γενικός Πίνακας AC
- Πίνακες DC
- Αντικεραυνική προστασία
- Ηλεκτρολογικές εργασίες
- Γενικές εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος

Κέρδη – Απόσβεση
Αν το κόστος της συγκεκριμένης εγκατάστασης φτάσει τις 39.000 ευρώ και η χρηματοδότηση του έργου γίνει είτε με δάνειο από τράπεζα, είτε με ίδια κεφάλαια (μετρητοίς), όπως φαίνεται και στο πίνακα που ακολουθεί, τότε:
α) για την αγορά του φωτοβολταϊκού συστήματος με ίδια κεφάλαια (μετρητοίς), το συνολικό καθαρό κέρδος στην 25ετία ανέρχεται περίπου στα 147.750 €, ενώ η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται στα 5 χρόνια και η ετήσια απόδοση της επένδυσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 15,13%.
β) για δε την αγορά του φωτοβολταϊκού συστήματος με 100% δανειοδότηση από τράπεζα, με επιτόκιο 7,20% για αποπληρωμή σε 10 χρόνια, το συνολικό καθαρό κέρδος στην 25ετία ανέρχεται περίπου στις 131.935 €, ενώ η ετήσια απόδοση της επένδυσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 13,51%.

Τα δεδοµένα της εγκατάστασής µας
Η κατοικία βρίσκεται στην Πάτρα, έχει νότιο προσανατολισµό, η επιφάνεια της στέγης είναι 40 τ.µ. και της ταράτσας επιπλέον 80 τ.µ. Σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα στις υπό µελέτη επιφάνειες, µπορούν να τοποθετηθούν 44 πάνελ, ονοµαστικής ισχύος 225 Wp έκαστο, µε διαστάσεις 166cm X 99cm X 5cm,.εκ των οποίων τα 18 θα τοποθετηθούν στην σκεπή και τα 26 στην ταράτσα σε δυο διπλές τράπεζες, µε κλίση σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο 22 µοιρών.