Μελετώντας βήμα προς βήμα την εφαρμογή ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού, διαπιστώνει κανείς ότι καραδοκούν πολλές παγίδες!

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την τσιμέντωση του κατακόρυφου κυκλώματος.

Στο εσωτερικό κύκλωμα του κλιματισμού του κτιρίου, καλύτερο είναι να προτιμώνται σωληνώσεις πολυπροπυλενίου και όχι χαλκού.

Η αντλία που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα απαιτούμενα θερμικά και ψυκτικά φορτία της εγκατάστασης.

Η κατασκευή των σωληνώσεων θα πρέπει να ακολουθεί μια σειρά από κανόνες, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος.

Η σωστή επιλογή γεωθερμικής αντλίας θερμότητας έγκειται στη σωστή και αναλυτική μελέτη θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτιρίου.

Γεωθερμικό σύστημα: Εξασφαλίστε την απόδοσή του

Ευρεία είναι πλέον η εφαρμογή γεωθερμικών συστημάτων κλιματισμού. Ωστόσο, η εγκατάστασή τους απαιτεί ορισμένες βασικές γνώσεις, ώστε να μη πιαστούμε…….αδιάβαστοι!

Μελετώντας βήμα προς βήμα την εφαρμογή ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού, διαπιστώνει κανείς ότι καραδοκούν πολλές παγίδες που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία του συστήματος, αλλά ίσως και να οδηγήσουν σε πλήρη αστοχία του. Για να αποφευχθούν οι δυσκολίες αυτές, καλό θα είναι να δίνεται η δέουσα προσοχή ξεχωριστά σε κάθε εγκατάσταση και να υπάρχει προνοητικότητα. Στο παρακάτω θέμα, αναλύονται κάποια συνήθη προβλήματα που απαντώνται σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούν να προβλεφθούν από κάθε κατασκευαστή. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι, οι παρακάτω επισημάνσεις είναι απλές σε εφαρμογή, αλλά σημαντικές για τη βέλτιστη λειτουργία ενός γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού. Σίγουρα, η εμπειρία κάθε κατασκευαστή βοηθά στη σχεδίαση βελτιστοποιημένων συστημάτων γεωθερμίας, όπου θα έχουν αποφευχθεί κάθε είδους πιθανές «παγίδες», οι οποίες ενδεχομένως να ελάττωναν την αποδοτικότητα του συστήματος.

Σε ποια σημεία δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή
Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας
Το πρώτο και κυριότερο σημείο που πρόκειται να εξεταστεί είναι η επιλογή κατάλληλης Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας. Η μονάδα που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα απαιτούμενα θερμικά και ψυκτικά φορτία της εγκατάστασης, ώστε να μην παρατηρηθεί ούτε υποδιαστασιολόγηση του συστήματος, αλλά βέβαια ούτε και υπερδιαστασιολόγηση, διότι τότε απαιτούνται μεγαλύτερα ποσά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η σωστή επιλογή γεωθερμικής αντλίας θερμότητας έγκειται στη σωστή και αναλυτική μελέτη θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτιρίου. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η προσεκτική επιλογή κυκλοφορητών, διότι η λανθασμένη επιλογή μας οδηγεί σε υψηλότερες καταναλώσεις. Η καλύτερη επιλογή είναι οι κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών.
Γεωσυλλέκτης
Όσον αφορά στο κομμάτι του γεωσυλλέκτη, χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά την τσιμέντωση του κατακόρυφου κυκλώματος. Συγκεκριμένα, όταν χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία έχουν ως βάση το τσιμέντο, είναι πολύ πιθανό να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την τοποθέτηση του κατακόρυφου γεωσυλλέκτη στις οπές και κατόπιν κατά την τσιμέντωση τους, ο γεωσυλλέκτης είναι πρεσαρισμένος στο μέγιστο βαθμό, δηλαδή «φουσκωμένος». Γίνεται λοιπόν η δοκιμαστική λειτουργία του και στη συνέχεια επαναφέρεται στην κανονική του λειτουργία και πίεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το «ξεφούσκωμα» του. Άρα λοιπόν αφού το τσιμέντο θα είναι πλέον συμπαγές, δημιουργείται θύλακας κενού μεταξύ του σωλήνα και του τσιμέντου. Έτσι, εξαιτίας του κενού αυτού μειώνεται η μεταφορά θερμότητας μεταξύ σωλήνωσης και υπεδάφους. Τα προβλήματα αυτά αποφεύγονται μόνον με τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, που έχουν ως βάση το μπεντονίτη, ο οποίος δεν έχει την ίδια συμπεριφορά με το τσιμέντο.
Σωληνώσεις κυκλώματος
Στη συνέχεια μελετάται η τοποθέτηση οριζόντιου κυκλώματος στη θεμελίωση του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική μελέτη του σχεδίου στο οποίο απεικονίζονται τα πέδιλα του κτιρίου, ώστε η σωλήνωση να τοποθετείται ενδιάμεσα αυτών και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κάποιας ρήξης. Επιπλέον, καλό θα είναι να τοποθετούνται κάποια επιπλέον μέτρα σωληνώσεων στη θεμελίωση του κτιρίου από τα υπολογιζόμενα, για να εξαλειφθεί η πτώση της απόδοσης του συστήματος που έγκειται στην επαφή των σωληνώσεων με το μπετό καθαριότητος. Όταν ο περιβάλλων χώρος είναι περιορισμένος, υπάρχει η επιλογή ενός συστήματος κατά το οποίο η σωλήνωση διαμορφώνεται σε τέτοιο σχήμα, ώστε να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο σε βάθος, ούτως ώστε να εξοικονομηθεί χώρος σε πλάτος. Στην περίπτωση αυτή, κατασκευάζονται ικριώματα στα οποία θα τοποθετηθούν οι σωληνώσεις. Τα ικριώματα αυτό θα πρέπει να έχουν τη μορφή κώνου και όχι κυλίνδρου. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι, κατά τη λειτουργία του κυλινδρικού συστήματος, δημιουργείται έντονη θερμική συμφόρηση κατά τον κατακόρυφο άξονα κάθε κυλίνδρου. Αντίθετα, όταν ο γεωσυλλέκτης διαμορφώνεται σε μορφή κώνου, λόγω του σχήματος αυτού υπάρχει καλύτερη διάχυση της θερμότητας στον κατακόρυφο άξονα και μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης στο σύστημα.

Ξέρετε ότι…
• Στο εσωτερικό κύκλωμα του κλιματισμού του κτιρίου, καλύτερο είναι να προτιμώνται σωληνώσεις πολυπροπυλενίου και όχι χαλκού, γιατί έχουν μεγαλύτερο πάχος και συνεπώς μεγαλύτερη αντοχή. Επιπλέον, οι σωληνώσεις αυτές επιβάλλεται να έχουν πολύ καλή μόνωση, διότι κατά τη λειτουργία ψύξης θα δημιουργούνταν υγροποιήσεις, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό για την εγκατάσταση.
• Όταν στο εσωτερικό του κτιρίου επιλεχθεί η χρήση ενδοδαπέδιας σωλήνωσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και για τη θέρμανση αλλά και για το δροσισμό του χώρου, θα πρέπει να εγκατασταθούν στο κτίριο και αφυγραντές ή μικρές μονάδες εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας αέρα (Fan Coil Units). Αυτό απαιτείται, διότι, σε άλλη περίπτωση, δε μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο δροσισμός του κτιρίου.
• Κατά τη σχεδίαση συστήματος κλιματισμού με Fan Coil Units, καλό θα είναι να προτιμώνται μονάδες μεγαλύτερης ισχύος, ώστε να λειτουργούν στη χαμηλότερη ταχύτητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκατάσταση είναι φθηνότερη μεν κοστολογικά, αλλά είναι κακής ποιότητας, λόγω του θορύβου που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία των Fan Coil Units σε μεγάλη ταχύτητα.