Νέες υπηρεσίες από την KSCG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.

Η Εταιρεία KSCG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ, όπως είναι γνωστό, ειδικεύεται στην μελέτη, εγκατάσταση και χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και Α.Π.Ε.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί και με την μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή  φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και γήπεδα, ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και ηλεκτροπαραγωγής και όχι ως μέσο «τζόγου» και κερδοσκοπίας, που κακώς προώθησε η Πολιτεία, με τα αρνητικά επακόλουθα που σημειώνονται για τον κλάδο των ΑΠΕ το τελευταίο διάστημα.

Σε ότι αφορά τα κτίρια,αυτό που έπρεπε και πρέπει να προηγηθεί,είναι εξοικονόμηση ενέργειας και μετά η παραγωγή της.
Μπροστά σε αυτές τις αλλαγές, η KSCG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ, προσαρμόζεται και δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών για συνολική παρέμβαση στο κτίριο, με στόχο όχι μόνο την οικολογία και την εναρμόνιση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.
Συνεπώς, με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, προσφέρει πλέον της «τυπικής» ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια για την έκδοση Π.Ε.Α. και την ουσιαστική ενεργειακή επιθεώρηση (energy audit) με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, την μελέτη, κατάθεση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, πάντα συνοδευόμενη από μελέτη κόστους οφέλους για κάθε προτεινόμενη επέμβαση και φυσικά την προμήθεια και εγκατάσταση αξιόπιστου και επώνυμου εξοπλισμού, όπως π.χ.  Αντλίες Θερμότητας LG κ.λ.π.

Ο υπεύθυνος της εταιρείας κ. Γιώργος Καββαδίας (BSc, MSc, MBA, DIC, EUREM, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ – Ενεργειακός Επιθεωρητής, Οικονομολόγος Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) αναφερόμενος στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχει η KSCG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ τόνισε: «Εμείς θεωρούμε αναγκαίο και προτείνουμε στους πελάτες μας τον συνδυασμό επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (τόσον στο κέλυφος, δηλ μονώσεις,κουφώματα κλπ όσον και στα συστήματα ψύξης-θέρμανσης-κλιματισμού) ,συστημάτων θέρμανσης-ψύξης-ζεστού νερού ανεξάρτητα από το πετρέλαιο και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως π.χ. την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του κτιρίου η μία μικρή ανεμογεννήτρια. Όταν πολύ σύντομα θα αυξηθούν κι άλλο τα τιμολόγια οικιακού ρεύματος και εγκατασταθούν συστήματα ψύξης - θέρμανσης ηλεκτρικού ρεύματος αφού ήδη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έγινε απαγορευτική, τότε σίγουρα θα καταστεί αναγκαία και η παραγωγή ενέργειας στο κτίριο. Άλλωστε, ένα σύγχρονο κτίριο όπως επιβάλλει η Νομοθεσία, θα πρέπει να είναι «μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.»
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία αναλαμβάνει την χρηματοδότηση «πράσινων» επεμβάσεων στα Κτίρια από Τράπεζα ή από χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον).

Υπηρεσίες Συντήρησης Φωτοβολταικών Συστημάτων 

Η Εταιρεία μας, εξειδικευμένη σε μελέτη και κατασκευή «φωτοβολταϊκών»  αλλά και άλλων ενεργειακών έργων, αναλαμβάνει υπεύθυνα τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του δικού σας  «φωτοβολταϊκού» πάρκου η οικιακού φβ.
Το «φωτοβολταϊκό» σας σύστημα , αποτελεί ζωντανή επένδυση που αποφέρει χρήματα. Είναι επομένως πολύ σημαντική η φροντίδα του, ώστε να λειτουργεί πάντα με την βέλτιστη απόδοση και παραγωγή ενέργειας.
Εμείς δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε την πιο αποδοτική λειτουργία ,με προγράμματα προληπτικού ελέγχου αλλά και αποκατάστασης βλαβών.
Συντήρηση δεν είναι όμως μόνο-όπως ακούγεται τελευταία- ο καθαρισμός των πλαισίων η αποψίλωση του οικοπέδου.
Το πιο σημαντικό είναι ο ηλεκτρολογικός έλεγχος λειτουργίας αλλά και της απόδοσης του συστήματος.Αυτό απαιτεί εξειδίκευση ,εμπειρία αλλά και κατάλληλα όργανα μετρήσεων.Απαιτεί επίσης τον θερμογραφικό έλεγχο των φβ πλαισίων για ανίχνευση τυχόν βλαβών.
Η Εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία αλλά και τον κατάλληλο μετρητικό εξοπλισμό. 

Υπηρεσίες Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 

Επιπλέον, η KSCG έχει μεγάλη γνώση και εμπειρία σε τεχνικές και οικονομικές μελέτες και αδειοδοτήσεις κάθε εγκατάστασης και δραστηριότητας, ενώ διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και εμπειρία για τη σύνταξη φακέλων για ένταξη σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.
Η Εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα να παρέχει και μια νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία και με ετήσια σύμβαση και πάγια αμοιβή, μπορεί να αναλάβει:
1. Κάθε μελέτη, διεκπεραίωση κ.λ.π. σε αρμόδιες υπηρεσίες για ανανέωση, επέκταση, τροποποίηση αδείας λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ανανέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης κ.λ.π.
2. Σύνταξη φακέλου υποβολής σε κάθε Πρόγραμμα ή Αναπτυξιακό Νόμο. 
3. Εκπροσώπηση ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας (Δ/νση Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Πυροσβεστική κ.λ.π.) και διαχείριση, παρακολούθηση όλων των υποθέσεων και φακέλων με αδειοδοτούσες αρχές και υπηρεσίες.
4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνικά-ενεργειακά-οικονομικά-επιχειρηματικά.
Η Επιχείρηση που θα συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την KSCG, θα απαλλαγεί εντελώς από κάθε  σπατάλη χρόνου στις υπηρεσίες αδειοδότησης και θα γνωρίζει ότι έχει καλύψει όλες τις αμοιβές που τυχόν θα χρειαστεί για μελέτες αδειοδότησης και προτάσεις υποβολής σε Αναπτυξιακά Προγράμματα ή άλλες διαδικασίες. Με απλά λόγια, η KSCG αναλαμβάνει τον ρόλο Κέντρου Εξυπηρέτησης της επιχείρησης.
«Είναι βέβαιο ότι, όσο και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, πάντα στην Ελλάδα θα πρέπει να εμπλακεί κανείς με την γραφειοκρατία και το Δημόσιο. Όταν μάλιστα κάποιος θέλει και πρέπει να λειτουργεί πάντα νόμιμα -κάτι που το Κράτος σίγουρα θα ελέγχει πλέον- πρέπει να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις και φακέλους αυτούς. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να στηριχθούν στον επαγγελματισμό μας, την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εχεμύθεια. Η αμοιβή μας καθορίζεται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο θα κυμαίνεται από 30 έως 100 ευρώ το μήνα. Είναι βέβαιο ότι θα είναι κατά περίπτωση πλήρως ανταποδοτική» τόνισε ο κ. Καββαδίας και συμπλήρωσε τα εξής: «Η σημερινή εποχή επιβάλει αφενός μεν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, γνώσεων και εμπειριών μας, αφετέρου δε την προσπάθεια να καλύπτουμε ανάγκες της αγοράς, με υπηρεσίες που έχουν ανταποδοτικότητα για τον πελάτη. Επίσης εκτίμηση μας είναι, ότι η σύγχρονη μικρομεσαία αλλά και η μεγάλη επιχείρηση έχει ανάγκη από ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών.»