Η σωστή συντήρηση είναι ο βασικός παράγοντας, που εξασφαλίζει την μακροβιότητα και αποδοτικότητα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Φωτοβολταϊκά: Μετά την εγκατάσταση τι;

Πέρα από την ορθή εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού, σημαντική είναι κι η σωστή συντήρηση του συστήματος, που εξασφαλίζει μακροβιότητα κι αποδοτικότητα, από την κατάλληλη εταιρεία.

Η εταιρεία Olympic Engineering & Consulting επισημαίνει ότι η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού είναι μια αποδοτική, έξυπνη και οικολογική επένδυση. Για να μπορέσει όμως, να αποδώσει τα μέγιστα δεν αρκεί μόνο να έχει γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η ροή εσόδων μέσω της μεγιστοποίησης της απόδοσης.

Η σωστή λοιπόν συντήρηση είναι ο βασικός παράγοντας, που εξασφαλίζει την μακροβιότητα και αποδοτικότητα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Πολύ περισσότερο όταν η διάρκεια λειτουργίας και αξιοποίησης αυτών των συστημάτων είναι μεγαλύτερη από 20 έτη, που σημαίνει ότι τα συστήματα θα πρέπει να είναι και να διατηρούνται σε καλή και συνεχή λειτουργία για τόσα χρόνια.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε, ότι οι εγκαταστάσεις αυτές γίνονται (τις περισσότερες φορές) σε απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία, είναι εκτεθειμένες στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και κάνουν απόσβεση του αρχικού κόστους μετά από 8-10 χρόνια.

Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το φωτοβολταϊκό σας θα αποδίδει το απολύτως την ποσότητα ενέργειας, που είναι σχεδιασμένο να παράγει. Εξάλλου, κανένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει τέλεια και απρόσκοπτα για είκοσι έτη, χωρίς να εκτελείται ένας περιοδικός έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός.

Πιο συγκεκριμένα, βασικές αιτίες που προκαλούν πτώση απόδοσης και βλάβες είναι οι εξής:
• Υπερθέρμανση και δυσλειτουργία αντιστροφέων
• Καμένες ασφάλειες
• Φθορά καλωδίων
• Κακές γειώσεις
• Φαινόμενο PID
• Hot Spot στα πάνελ
• Οξειδώσεις μεταλλικών στοιχείων
• Φθαρμένα καλώδια
• Καμένα αντικεραυνικά
• Κακές ηλεκτρολογικές επαφές
• Ηλεκτροχημική διάβρωση
• Πλημμελής καθαρισμός :
• Αγροτεμαχίου (χόρτα σε ύψος που σκιάζουν )
• Φωτοβολταϊκών πάνελ
• Φίλτρων
• Ανεμιστήρων
• Ψηκτρών
• Ινβέρτερ, κλπ.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που δεν γίνεται περιοδική συντήρηση και έλεγχος δεν ισχύει η κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες ή εγγύηση καλής λειτουργίας από τους κατασκευαστές.

Όπως άλλωστε είναι λογικό, αυτός που επενδύει σε φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι υποχρεωμένος να έχει τεχνικές γνώσεις. Αρκεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες μιας εταιρίας η οποία είναι σε θέση να αναλάβει όλες τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εταιρεία Olympic Engineering & Consulting - Σιδηροκαστρίτης Ζώης σε συνεργασία με την Mitos AE, επομένως αναλαμβάνει την συντήρηση - διαχείριση και καθαρισμό του φωτοβολταϊκού σας, προσφέροντας ευέλικτα και οικονομικά πακέτα συντήρησης.