ΦΑ: Η πιο οικονομική λύση στη θέρμανση

Εξοικονόμηση που ξεπερνά το 43% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέρει το φυσικό αέριο με βάση τις νέες τιμές του Οκτωβρίου, οι οποίες αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το 2017.

Η λύση του φυσικού αερίου αποτελεί μονόδρομο για τα νοικοκυριά της Αττικής φέτος το χειμώνα, αν αναλογιστεί κανείς ότι με τη νέα μείωση του οικιακού τιμολογίου, η αξία της έχει φθάσει τα 5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, τον Οκτώβριο.
Επιπλέον, από την 1/1/2017 η τιμή αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω καθώς ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιμολόγιο θα μειωθεί σε 0,11 λεπτά από 0,54 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00540 €/KWh). Ενδεικτικά, εφαρμόζοντας σήμερα τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην τρέχουσα τιμή στο οικιακό τιμολόγιο της ΕΠΑ Αττικής θα προέκυπτε επιπλέον μείωση 10% της τιμής του φυσικού αερίου (από ~5 στα 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα). 
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή του κόστους μεταφοράς φυσικού αερίου στο οικιακό τιμολόγιο είναι πολύ μικρή και σε κάθε περίπτωση η όποια μεταβολή του θα υπερκαλυφθεί από την επικείμενη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.