Οι Δανοί δίνουν το παράδειγμα

Ρεκόρ για ηλιακό έργο θέρμανσης

Στη Δανία η μεγαλύτερη ηλιακή λύση θέρμανσης στον κόσμο, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όταν τελεiώσει το πεδίο συλλέκτη 156 694 m2, θα παράγει 80.000 MWh ετησίως.

Ο Arcon-Sunmark είναι ο προμηθευτής κλειδί στο χέρι της  μεγάλης κλίμακας έργου ηλιακής θέρμανσης στο Σίλκεμποργκ της Δανίας. Η εγκατάσταση έχει διαταχθεί από την πόλη του Σίλκεμποργκ και των φυτικών τηλεθέρμανσής της. Η κατασκευή άρχισε τον Ιούνιο και τώρα γίνεται φανερό πόσο μεγάλο είναι το πεδίο ηλιακού συλλέκτη. Όταν ολοκληρωθεί η ετήσια παραγωγή θα ανέλθει συνολικά σε 80.000 MWh και η εγκατάσταση θα είναι μια σημαντική συμβολή στην εγκατάσταση τηλεθέρμανσης στο Σίλκεμποργκ, όπου θα καλύπτεται το 20% της ετήσιας ζήτησης.
 
Παρά το μέγεθος και την παραγωγή της εγκατάστασης στο Σίλκεμποργκ, το σύστημα δεν υποστηρίζεται από μια δεξαμενή αποθήκευσης όπου αποθηκεύονται πλεονάσματα ενέργειας για μεταγενέστερη χρήση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η θερμότητα ζήτησης των 90.000 κατοίκων είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή - επίσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες - πράγμα που σημαίνει ότι ολόκληρη η παραγωγή πηγαίνει κατευθείαν στους καταναλωτές εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για οποιαδήποτε αποθήκευση.
 
«Η μεγάλης κλίμακας ηλιακή θέρμανση είναι μια πολύ αποτελεσματική μορφή ενέργειας. Στη Δανία η τηλεθέρμανση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική στρατηγική της προσφοράς. Και στα επόμενα χρόνια έχουμε βιώσει μια σταθερά αυξανόμενη ροή των ερευνών και των παραγγελιών από τις μονάδες τηλεθέρμανσης που θα ήθελαν να έχουν μεγάλης κλίμακας ηλιακή θέρμανση ως μία από τις ενεργειακές πηγές τους, λέει ο Søren Elisiussen, Διευθύνων Σύμβουλος.