Τα συστήματα ScreenLine είναι σε θέση να παρουσιάζουν ενεργειακά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να συγκριθούν με εκείνα των εξωτερικών συστημάτων σκίασης.

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ScreenLine εγγυώνται απόλυτη προστασία έναντι βρωμιάς, σκόνης ή καιρικών συνθηκών, και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται κανενός είδους συντήρηση.

Ρυθμιζόμενη κινητή περσίδα διπλών τζαμιών

Με τη χρήση του σύστηματος ScreenLine στο εσωτερικό των διπλών τζαμιών, βελτιστοποιείται η μετάδοση του το φωτός που μπαίνει μέσα στο χώρο και αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση από την μέιωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης.

Στα προϊόντα ScreenLine το σύστημα σκίασης (περσίδες, ύφασμα πλισέ ή ρολό) ενσωματώνεται ανάμεσα στη διπλή ή την τριπλή υάλωση. Η κίνησή τους, είτε πρόκειται για χειροκίνητα είτε για ηλεκτροκίνητα συστήματα, δεν επηρεάζει τις θερμομονωτικές ιδιότητες του γυαλιού και πραγματοποιείται σε ένα απόλυτα «σφραγισμένο» περιβάλλον.

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ScreenLine εγγυώνται απόλυτη προστασία έναντι βρωμιάς, σκόνης ή καιρικών συνθηκών, και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται κανενός είδους συντήρηση..

Οι μαγνήτες λειτουργίας των συστημάτων έχουν σχεδόν απεριόριστο κύκλο ζωής παρουσιάζοντας μια απώλεια της μαγνητικής λειτουργίας τους της τάξης του 2% κάθε 100 χρόνια. Η ευρεία γκάμα προϊόντων και η ποικιλομορφία των τρόπων λειτουργίας καθιστούν τα συστήματα σκίασης ScreenLine ιδανικά για κάθε τύπο κουφώματος.
Χρησιμοποιώντας τα σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς τύπους τζαμιών που διατίθενται στην αγορά (χαμηλής εκπομπής, επιλεκτικούς και ανακλαστικούς), τα συστήματα ScreenLine βοηθούν στην επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων και σε σχέση με την οπτική άνεση, αλλά και με την ενεργειακή απόδοση.

Επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της μετάδοσης φωτός στους εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια και του χειμώνα αλλά και του καλοκαιριού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους θέρμανσης – ψύξης, και κατά συνέπεια στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Επιπλέον, χάρη στην πρωτοποριακή V95 περσίδα, στην παραγωγή της οποίας χρησιμοποιείται νανοτεχνολογία, καθώς και στο θερμομονωτικό πηχάκι για διάκενο 20-22mm (το πρώτο παγκοσμίως στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων σκίασης), τα συστήματα ScreenLine είναι σε θέση να παρουσιάζουν ενεργειακά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να συγκριθούν με εκείνα των εξωτερικών συστημάτων σκίασης.
Τα συστήματα ScreenLine διατίθενται αποκλειστικά από την iliCon.

www.alunet.gr