Αν η τιμή του χάλυβα πέσει, τότε κατ’επέκταση θα μειωθεί και το κόστος των συστημάτων αυτών

Το 2017 μειωμένες τιμές φωτοβολταϊκών

Η εγκατάσταση φ/β συστημάτων όσο πάει γίνεται και πιο προσιτή αφού το δεύτερο εξάμηνο του 2016 οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα και συγκεκριμένα στους μετατροπείς και τους ιχνηλάτες.

      To 2016 η μέση τιμή των φωτοβολταϊκών συστημάτων έπεσε στις περισσότερες αγορές. Οι συνθήκες βέβαια που επικρατούν σε κάθε περιοχή μπορεί να αλλάζουν την τιμολόγηση των φωτοβολταικών και να δημιουργούν σημαντικές διαφοροποιήσεις, γιατί πολύ απλά αλλάζουν οι τιμές των δασμών και του κόστους εργασίας ανά χώρα. Η Ινδία και η Κίνα έχουν την πρωτιά, αφού το κόστος εργασίας αλλά και η τιμολόγηση των φ/β συστημάτων είναι τα χαμηλότερα από όλες τις άλλες χώρες. Η εγκατάσταση φ/β συστημάτων όσο πάει γίνεται και πιο προσιτή αφού το δεύτερο εξάμηνο του 2016 οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα και συγκεκριμένα στους μετατροπείς και τους ιχνηλάτες. Προβλέπεται μάλιστα ότι μέχρι το 2017 θα έχουν πέσει 38%. Αν η τιμή του χάλυβα πέσει, τότε κατ’επέκταση θα μειωθεί και το κόστος των συστημάτων αυτών. Στο άμεσο μέλλον, οι διαφοροποιήσεις στις τιμές των συστημάτων αποθήκευσης ανά χώρα θα μειωθούν, όπως αναφέρεται, και αυτό θα κριθεί από την Κινέζικη αγορά και τις εισαγωγές που κάνουν οι προμηθευτές της χώρας. Στη περίπτωση που συνεχίζουν να υλοποιούνται τέτοια έργα, το κόστος τέτοιων συστημάτων θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.
 
ΠΗΓΗ