Νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για ΜμΕ

Διαβάστηκε από 1516 αναγνώστες -

Πέραν των "εμποδίων" την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, αναμένεται να τεθούν άμεσα και νέα "όπλα".

 
Πρόκειται για τρία νέα προγράμματα για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι τομείς που δίνεται προτεραιότητα.

Πιο συγκεκριμένα:
  • στην πρώτη κατηγορία δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο στρατηγικό τομέα του τουρισμού, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό να ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους 25 εκατ. ευρώ έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
  • στη δεύτερη κατηγορία, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν επαγγελματική σχέση ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση), με το συνολικό ποσό της δράσης να υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
  • στην τρίτη κατηγορία, των startups, δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός υπολογίζεται έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σημειώνεται ότι από τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελουμένων υπολογίζεται σε 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ