Χρηματοδοτεί ενεργειακά έργα 285 εκατ. η ΕΤΕπ

Διαβάστηκε από 1175 αναγνώστες -

Νέες χρηματοδοτικές συμβάσεις με τον ΔΕΣΦΑ και τον ΑΔΜΗΕ πρόκειται να υπογράψει σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ.

 
Στο πλαίσιο αυτό σήμερα στις 14:45, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, θα απευθύνει χαιρετισμό κατά την Τελετή Υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι ύψους 285 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το Καλοκαίρι του 2014 υπεγράφη σύμβαση ύψους 40 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στη Ρεβυθούσα από την ΕΤΕπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στα 156,25 εκατ. ευρώ και η ΕΤΕπ είχε εγκρίνει τη χορήγηση δανείου ύψους 80 εκατ. ερυώ σε δύο δόσεις. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από τρεις πηγές, 35% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεδνύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 50% από δανειοδότηση της ΕΤΕπ και 15% από τα ιδία κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ.

Εξάλλου τον Σεπτέμβριοτυ 2014 είχαν υπογραφεί οι Δανειακές Συμβάσεις μεταξύ του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι συμβάσεις αυτές αφορύσαν τη χρηματοδότηση ομάδας Έργων με την γενική επωνυμία «Transmission I» ύψους 70 εκατ. ευρώ και του έργου «Διασύνδεση των Κυκλάδων Φάση Α΄» ύψους 65 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν υποσύνολα της συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης των 140 εκατ. ευρώ και 130 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής των δανείων και για τις δύο Συμβάσεις τα 20 έτη.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ