Δράσεις για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοσυστημάτων

Διαβάστηκε από 1104 αναγνώστες -

Στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς βρίσκεται το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο, δάσος κουκουναριάς, καθώς και ένα εκτεταμένο σύστημα αμμοθινών.

 
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς απλώνεται σε μία έκταση 143.000 στρεμμάτων, από την περιοχή του Αράξου, στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, μέχρι και την Αλυκή των Λεχαινών στην Ηλεία. Οι Λιμνοθάλασσες του Πάρκου (Κοτύχι, Λάμια, Πρόκοπος, Πάππα) σχηματίζουν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα Υγροτόπων της Πελοποννήσου και αποτελούν τμήμα της ομάδας υγροτόπων της Δυτικής Ελλάδας. Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο, δάσος κουκουναριάς, καθώς και ένα εκτεταμένο σύστημα αμμοθινών.

Μεγάλο τμήμα αυτής της γεωγραφικής περιοχής έχει ενταχθεί στη σύμβαση Ramsar και στο δίκτυο NATURA είτε ως περιοχή σημαντική για τα πουλιά (Ζώνες Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 79/409/EK) είτε ως περιοχή σημαντική για τους οικότοπους (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, οδηγία 92/43 ΕΟΚ). 

Η προσπάθεια για τη διατήρηση και την προστασία των οικοσυστημάτων αυτών άρχισε να οργανώνεται σε σταθερή βάση μόλις το 2008 – 2009 με την έκδοση του σχετικού θεσμικού πλαισίου που χαρακτήριζε την περιοχή σαν Εθνικό Πάρκο, οριοθετούσε ζώνες προστασίας και όριζε τις δραστηριότητες που επιτρέπονται σε κάθε ζώνη, αλλά και με τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.). Ο Φ.Δ. σήμερα υλοποιεί κάποιες βασικές πάγιες δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοσυστημάτων:
  • Φύλαξη
Οι πέντε επόπτες του Φ.Δ. διασχίζουν σε καθημερινή βάση το πάρκο εκτελώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα φύλαξης. Οι περιπολίες πραγματοποιούνται με τα δύο οχήματα, που το καλοκαίρι φέρουν και σύστημα πυρόσβεσης και με ένα ειδικό για τις λιμνοθάλασσες πλωτό μέσο.
  • Γνωμοδοτήσεις
Το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ., λαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία το φάκελο κάθε νέου έργου που δρομολογείται στην περιοχή, το επισκέπτεται και καταγράφει τα στοιχεία του έργου και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Με βάση αυτή την έκθεση το Διοικητικό Συμβούλιο συναινεί ή όχι στην εκτέλεση του έργου.
Επιστημονική παρακολούθηση ειδών, οικοτόπων και αβιοτικών παραμέτρων
Τα στελέχη του Φ.Δ. σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες παρακολουθούν και καταγράφουν συστηματικά την πανίδα τη χλωρίδα και τους οικότοπους της περιοχής. Η παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων των υγροτόπων πραγματοποιείται με δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών.
  • Ενημέρωση ευαισθητοποίηση
Ο Φ.Δ. έχει δώσει μεγάλο βάρος στην άρση του αρχικού κλίματος δυσπιστίας από τους κατοίκους των όμορων περιοχών. Με συνεχείς εκδηλώσεις επαφές και παρουσιάσεις στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα οφέλη από τη διαχείριση της Περιοχής.

Όσον αφορά τους επισκέπτες, η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης στο Λάππα και η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης- συνοδείας για ομάδες επισκεπτών, κυρίως σε σχολεία, είναι μία από τις καθιερωμένες δραστηριότητες. Η Προστατευόμενη Περιοχή έχει σημανθεί με τρόπο ώστε ο επισκέπτης να ξέρει που βρίσκεται και πως πρέπει να φερθεί απέναντι σε αυτό το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον.

Όλη η διαθέσιμη για την Περιοχή πληροφορία προβάλλεται στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. (http://www.strofylianationalpark.gr/index.php/el/) ώστε ο πολίτης να μπορεί να ενημερώνεται για αυτή σε τρέχοντα χρόνο. Επιπλέον ο ίδιος ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει στην συλλογή πληροφορίας μέσω μίας απλής εφαρμογής για κινητά.

Η γεωργία, η κτηνοτροφία και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες υπάρχουν στην περιοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Προστατευόμενη Περιοχή παρέχει σημαντικά περιβαλλοντικά αγαθά που εξασφαλίζονται ακριβώς λόγω της αρμονικής συνύπαρξης σε αυτήν φύσης και ανθρώπου. Σήμερα όμως η αρμονική συμβίωση δεν είναι δεδομένη. Η διατήρηση σε ισορροπία αυτού του πολύπλοκου φυσικού συστήματος, με δράσεις μελετητικού, προληπτικού, ρυθμιστικού ή και επεμβατικού χαρακτήρα, όπως αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω αλλά και πολλές άλλες που ήδη υλοποιούνται ή σχεδιάζονται, είναι ένα στοίχημα που τίθεται σε καθημερινή βάση για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους χρήστες του εθνικού πάρκου.

Tags: VIRAL
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ