Νέα υπηρεσία από την SMA

Μια νέα υπηρεσία, την SMA Remote Service, ανέλαβε η SMA, με την οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών προληπτικής τεχνικής υποστήριξης που ελέγχει μέσω τηλεπιτήρησης τη λειτουργία των μετατροπέων.

 

Με τη νέα υπηρεσία SMA Remote Service, η απρόσκοπτη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης διασφαλίζεται από πιθανές απώλειες απόδοσης. Μόλις εντοπιστεί κάποια ασυνήθιστη ένδειξη, η υπηρεσία επικοινωνεί μαζί σας, και στην περίπτωση που απαιτείται τεχνική υποστήριξη, η αντίδραση είναι, από κοινού, ακόμα πιο γρήγορη, αφού τα σχετικά δεδομένα έχουν ήδη αξιολογηθεί.

Οι υπηρεσίες του SMA Remote Service συμπεριλαμβάνουν:

  • Πλήρη επιτήρηση των μετατροπέων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο
  • Τηλεφωνική επικοινωνία εντός τεσσάρων ωρών (στο πλαίσιο των εργάσιμων ημερών και ωρών)
  • Ανάλυση της ένδειξης σφάλματος από τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης SMA Service Line
  • Ανάπτυξη πρότασης για επίλυση

Τα οφέλη που προσφέρει η υπηρεσία είναι:

  1. Προτεραιότητα στη γραμμή εξυπηρέτησης
  2. Επαγγελματική διάγνωση σφαλμάτων και προτάσεις επίλυσης
  3. Διαφάνεια μέσω αναφορών
  4. Απευθείας ανταλλαγή δεδομένων με τη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line
  5. Βέλτιστος βαθμός χρήσης της εγκατάστασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SMA Remote Service, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη λειτουργία της εγκατάστασής σας, με ελάχιστη διάρκεια ισχύος ενός έτους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας SMA Remote Service είναι η ύπαρξη: α) καταγραφέα δεδομένων εγκατάστασης της SMA (π.χ. Sunny WebBox) β) αδιάλειπτης σύνδεσης στο διαδίκτυο καθώς και γ) σταθερής δημόσιας IP διεύθυνσης ή υπηρεσίας Dyndns.

Συνδυάζοντας την υπηρεσία SMA Remote Service με το πρόγραμμα εγγύησης της SMA, η SMA παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Η συσκευή αντικατάστασης και η υποστήριξη από τους τεχνικούς της εταιρείας, εντός του χρόνου εγγύησης, είναι φυσικά δωρεάν.

Tags: NO TAGS 2013
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ