Η νέα τεχνολογία LED,προσφέρει υψηλή ενεργειακή και φωτεινή απόδοση,καθώς βοηθάει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Για την επιλογή του κατάλληλου λαμπτήρα LED, δεν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα πάντα η φθηνή λύση, αλλά η βέλτιστη που πληροί μια σειρά από κριτήρια.

Η απόσβεση της επένδυσης σε λαμπτήρες LED, για έναν επαγγελματικό χώρο, είναι της τάξης των 5 με 6 μηνών.

Ακόμη πιο γρήγορα γίνεται η απόσβεση της επένδυσης σε λαμπτήρες LED, σε μία οικία, αφού δεν ξεπερνά τους 2 μήνες.

Η εγγύηση του προϊόντος είναι ένα από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παίρνει υπόψιν του ο τεχνικός ή ο καταναλωτής, πριν την αγορά του.

Τα «φώτα» στη νέα τεχνολογία LED

Διαβάστηκε από 3947 αναγνώστες -

Οι λαμπτήρες LED αποτελούν την κορυφαία επιλογή τόσο για οικίες, όσο και για επαγγελματικούς, βιομηχανικούς και δημόσιους χώρους, αφού προσφέρουν πολλαπλά οφέλη και ουσιαστικά μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν.

 
      Σύνηθες φαινόμενο στην εποχή μας, είναι η ανεύρεση λύσεων με σκοπό την εξοικο-
νόμηση ενέργειας, μέσω επενδύσεων στη βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους (θερμομόνωση, φωτοβολταϊκά συστήματα, net-metering, συστήματα αυτοματισμού,
εναλλακτικές μορφές θέρμανσης κ.λπ.). Πόσο μάλλον στο φωτισμό ενός χώρου, που αποτελεί μία από τις κυριότερες κατηγορίες κατανάλωσης ενέργειας, που δυστυχώς δεν δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει. Η κατανάλωση ενέργειας για το φωτισμό των
δραστηριοτήτων μας ανέρχεται περίπου στο 20-40% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού, με συνέπεια η προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό, να αποτελεί σημαντική παράμετρο. Η πιο συνηθισμένη πρακτική έως τώρα, εί-
ναι η χρήση λαμπτήρων πυρακτώσεως, αλογόνου, αλογόνου μετάλλου ή φθορισμού (ηλεκτρονικοί). Λαμπτήρες, που σαφώς είναι ενεργοβόροι και επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος της κάθε εγκατάστασης, αλλά και το περιβάλλον.
Σε κάθε σπίτι ή επαγγελματικό χώρο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αυξήσεις είναι συνεχείς και μεγάλες, τόσο στην τιμή της κιλοβατώρας, όσο και στους συντελεστές των κυμαινόμενων χρεώσεων. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτούς τους λογαριασμούς, πρέπει να μειώσουμε σημαντικά και σε μόνιμη βάση τις KWh που καταναλώνουμε και ένας σημαντικός παράγοντας γι’αυτό είναι η κατανάλωση λόγω φωτισμού.


Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ήδη δημοσιευθεί οδηγίες που έχουν άμεση σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τις εκπομπές CO2 στο περιβάλλον έως και το 2020. Οι οδηγίες έχουν ως στόχο την απόσυρση των λαμπτήρων παλαιάς γενιάς και την αντικατάστασή τους με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας καθορισμένης ενεργειακής κλάσης, με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2012, έχουν καταργηθεί οι διαφανείς (δηλαδή όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως και γενικά οι λαμπτήρες νήματος). Επίσης, από 1η Σεπτεμβρίου 2016 η ΕΕ αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2018 και των λαμπτήρων αλογόνου. Εύλογα δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα σχετικά με το φωτισμό: ποιούς λαμπτήρες θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, με τι κριτήρια θα πρέπει να τους επιλέγουμε, τι τελικά θα πετύχουμε, κ.λπ.

Τα κριτήρια για την επιλογή
Η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων είναι απλή, χωρίς επεμβάσεις στα φωτι-
στικά σώματα. Αρκεί να είναι γνωστή η ισχύς και ο τύπος των υφιστάμενων συμβα-
τικών λαμπτήρων, ώστε να επιλεχθεί σωστά ο κατάλληλος λαμπτήρας LED (βάση καταλόγων και τεχνικών προδιαγραφών του προμηθευτή). Σε καταλόγους αξιόλογων και πιστοποιημένων εταιρειών, υπάρχουν λαμπτήρες LED για κάθε τύπο λαμπτήρα παλαιάς τεχνολογίας (γλόμποι, κεράκια, Ε27/ Ε14, G4/G9, spot GU10 και GU5.3, PL G24, σωλήνες T8 και T5, AR-111, προβολείς, φωτιστικά δρόμου κ.λπ.). Η αντικατάσταση των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας (πυρακτώσεως, αλογόνου, φθορίου κ.λπ.) μπορεί να είναι πλήρης τόσο σε απόδοση, όσο και σε λειτουργίες (dimming κ.λπ.). Επίσης υπάρχουν και λειτουργίες που δεν υφίστανται σε συμβατικούς λαμπτήρες, όπως είναι η μέθοδος Double Click (αλλαγή έντασης φωτισμού χωρίς dimmer), η ρύθμιση φωτεινότητας SUNSET (dimming με δημιουργία σκηνικού ηλιοβασιλέματος – αλλαγή χρώματος φωτός). Δεν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα πάντα η φθηνή λύση, αλλά θα πρέπει να αναζητούμε την βέλτιστη λύση, που προκύπτει από τον συνδυασμό των παρακάτω
 • της ευκολίας αντικατάστασης υφιστάμενων λαμπτήρων ή φωτιστικών (μειωμένα εργατικά)
 • της βελτίωσης της απόδοσης και της ποιότητας του φωτισμού (ακόμη και από δοκιμές στην πράξη)
 • της προσομοίωσης της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω τεχνοοικονομικής μελέτης, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή αποτελεσμάτων, τόσο για την χρονική απόσβεση της επένδυσης, όσο και για το κέρδος μετά την απόσβεση αυτή, που είναι και το πιο σημαντικό της επένδυσης
 • της εγγύηση των προϊόντων, η οποία διασφαλίζει τον τελικό χρήστη μακροχρόνια
 • της κατάλληλης επιλογής του τύπου φωτισμού, φωτιστικού και λαμπτήρα
Η αγορά των λαμπτήρων LED, είναι μια σχετικά ακριβή επένδυση, όπως πολλοί
από εσάς θα έχετε ήδη αντιληφθεί. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται
από τους καταναλωτές και από τους τεχνικούς ως συσκευές υψηλής απόδοσης και
αξίας.


Τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους
Όπως και σε όλα τα νέα προϊόντα, ο καταναλωτής αλλά και ο τεχνικός, θα πρέπει
να μάθει να επιλέγει σωστά τα προϊόντα LED, ώστε να μην οδηγηθεί σε προϊόντα μη
ενδεδειγμένα, χωρίς πιστοποιήσεις και εγγυήσεις και κυρίως χωρίς τελικά να επιτυγ-
χάνεται η πολυπόθητη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και η βελτίωση της απόδοσης
του φωτισμού. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του ο τεχνικός ή ο καταναλωτής είναι:
 • η ονομαστική ενέργεια που καταναλώνει σε Watt.
 • η τάση λειτουργίας σε Volt ή ο τύπος λαμπτήρα
 • η φωτεινή ροή σε Lumen του λαμπτήρα
 • το χρώμα φωτός του προϊόντος (θερμοκρασία χρώματος) σε Kelvin
 • ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) του λαμπτήρα
 • η διάρκεια ζωής (η οποία πρέπει να είναι πολυετής (20.000 ώρες και άνω για λαμπτήρες γενικής χρήσης και 50.000 ώρες και πάνω για λαμπτήρες επαγγελματικής χρήσης)
 • η πιστοποίηση CE
 • η εγγύηση του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να είναι εργοστασιακή ή έστω μέσω της εταιρείας που αντιπροσωπεύει ο προμηθευτής και η οποία εάν χρειασθεί να αποδεικνύεται εγγράφως. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πολυετής (από 2 έως και 7 έτη)κ.λπ.
Σημειώνεται, πως ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) δηλώνει την καθαρότητα
του φωτός και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 80% (υπάρχουν λαμπτήρες με CRI
90%) και ο συντελεστής γήρανσης LM80 δείχνει πως ο λαμπτήρας θα αρχίσει να χά-
νει τη φωτεινότητά του μετά το 60% του χρόνου της διάρκειας ζωής του, και όχι από την
πρώτη στιγμή. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί φυσικά με την απόδοση σε σχέση
με την κατανάλωση και την εγγύηση, είναι από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να συνεκτιμά ο καταναλωτής.


Έξυπνες συμβουλές
 • Επιλέγουμε λαμπτήρες επώνυμους με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση και από επώνυμα καταστήματα από τα οποία μπορούμε να λάβουμε τεχνικές οδηγίες και κατευθύνσεις αλλά και να έχουμε επίδειξη των λαμπτήρων
 • Δεν επιλέγουμε απλά και μόνο με την ισχύ αλλά σε συνδυασμό με την ισχύ, τα lumen και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά (CRI, PF, εγγύηση κ.λπ.)
 • Προτιμούμε επώνυμα προϊόντα, για τα οποία να μπορούν να αποδειχθούν εγγράφως τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά αν χρειασθεί.
 • Δεν προτιμούμε απλά τα φθηνότερα προϊόντα, αλλά αυτά που καλύπτουν τις απαιτήσεις μας (ανάλογα με τη χρήση και το χώρο τοποθέτησης
 • Συμφέρει η αυτοχρηματοδότηση μέσω σταδιακής αντικατάστασης και μερικής επένδυσης ιδίων χρημάτων ή ιδίας δανειοδότησης.
 • Επιλέγουμε λαμπτήρες έξυπνους για ειδικές χρήσεις (double click για αλλαγή απόδοσης φωτισμού ή ακόμη και για αλλαγή χρωματισμού του φωτισμού)
 • Ζητούμε υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας για να έχουμε γνώση των τεχνικοοικονομικών σημείων της επένδυσής μας.*Άρθρο του κ. Ιωάννη Βελιάνη,
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού, Α.Π.Θ. Διαχειριστή της εταιρείας Τεχνομηχανική Ε.Π.Ε. - LEDGR 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προτασεισ αγορασ: LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 • `Aριστη γνώση στην τεχνολογία φωτισμού

  Η εταιρεία ΕCO SOLUTIONS  διαθέτει λύσεις φωτισμού LED “EcoLights”, εξειδικευμένα επαγγελματικά προϊόντα φωτισμού ειδικά για την εκάστοτε ανάγκη του πελάτη με εγγυημένη ποιότητα και σωστές τιμές. Σε συνδυασμό με μεγάλη ποικιλία προφίλ αλουμινίου ειδικά για LED ταινίες, μπορείτε να καλύψετε πλέον οποιαδήποτε ανάγκη φωτισμού ακόμα και τον κεντρικό φωτισμό χώρων. τηλ: 2810371260 Περισσότερα