5 πλεονεκτήματα του επιτοίχιου λέβητα

Διαβάστηκε από 2091 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/5/2020

Με την εξάπλωση του φυσικού αερίου στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, ο Βόλος, η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, συστήματα όπως οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου γνωρίζουν μεγάλη αύξηση της αποδοχής τους από το ευρύ κοινό.

 
Με την εξάπλωση του φυσικού αερίου στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, ο Βόλος, η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, συστήματα όπως οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου γνωρίζουν μεγάλη αύξηση της αποδοχής τους από το ευρύ κοινό.

Η αποδοχή αυτή είναι αποτέλεσμα των πλεονεκτημάτων των επιτοίχιων λεβήτων έναντι των κλασσικών λύσεων κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με επιδαπέδιους λέβητες πετρελαίου ή και φυσικού αερίου.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι:

1) Συμπαγής κατασκευή όπου συνήθως συμπεριλαμβάνονται και βασικά μέρη του υδραυλικού συστήματος της θέρμανσης όπως ο κυκλοφορητής και το δοχείο διαστολής. Έτσι οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος θέρμανσης απλοποιούνται και κατά συνέπεια τα κόστη μειώνονται. Αντίστοιχα μειωμένες είναι και οι θερμικές απώλειες των σωληνώσεων αφού το μήκος τους είναι περιορισμένο και σχεδόν εξολοκλήρου μέσα στο θερμαινόμενο χώρο. Για τη λειτουργία του υδραυλικού συστήματος οι εξελιγμένες συσκευές διαθέτουν αναλογικούς κυκλοφορητές (inverter) οι οποίοι ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με το δίκτυο θέρμανσης καθώς επίσης και ρυθμιζόμενη παράκαμψη (Bypass) προς το δίκτυο θέρμανσης. Στον υδραυλικό εξοπλισμό των προηγμένων συσκευών περιλαμβάνονται και τα απλά εξαεριστικά  και αεροπαγίδες ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρη εξαέρωση του συστήματος θέρμανσης.

2) Οι περισσότεροι επιτοίχιοι λέβητες διαθέτουν σύστημα θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσης απλοποιώντας έτσι την υδραυλική εγκατάσταση σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα μεγάλη οικονομία που συνεπάγεται η χρήση φυσικού αερίου ή και υγραερίου σε σχέση με τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες. Η θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης μπορεί να γίνεται είτε κατευθείαν στον πρωτεύοντα εναλλάκτη της συσκευής είτε μέσω δευτερεύοντα εναλλάκτη. Η πρώτη περίπτωση που συναντάται κυρίως στις οικονομικές σειρές, παρουσιάζει προβλήματα με τις επικαθίσεις αλάτων, ειδικά αν το νερό του δικτύου είναι σχετικά σκληρό όπως επίσης και δυσκολίες στην ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ενδεδειγμένη θεωρείται η θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης μέσω δευτερεύοντα εναλλάκτη ώστε και οι επικαθήσεις αλάτων να περιορίζονται δραστικά αφού η θερμοκρασία στο εναλλάκτη είναι πολύ χαμηλότερη άλλα και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Πολύ καλές συσκευές μπορούν και ελέγχουν τις όποιες διακυμάνσεις στην πίεση του δικτύου ύδρευσης και την ροή του ζεστού νερού μέσω περιστροφικού ροοστάτη και συνεχούς και άμεσης ρύθμισης της θερμικής τους απόδοσης ανάλογα με τη θερμοκρασία εξόδου του νερού. Γενικότερα η ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια ποιότητας μίας συσκευής και σίγουρα το άμεσο και καθημερινό κριτήριο με το οποίο τελικά θα αξιολογήσει ο τελικός χρήστης τη συσκευή και την εγκατάσταση του. Από αρκετούς κατασκευαστές επιτοίχιων λεβήτων δίνεται η δυνατότητα υδραυλικής σύνδεσης του υφιστάμενου ηλιακού θερμοσίφωνα στην είσοδο του νερού χρήσης με κατάλληλη υδραυλική διάταξη. Με αυτό τον τρόπο εξαντλεί κανείς τα περιθώρια οικονομίας μέσω του ηλιακού θερμοσίφωνα καθώς ακόμα και όταν το νερό είναι χλιαρό αυτό θα θερμανθεί συμπληρωματικά στην ποσότητα που χρειαζόμαστε μέσω του λέβητα και όχι της ηλεκτρικής αντίστασης εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και χρήματα.

3) Οι επιτοίχιοι λέβητες ως τεχνολογία είναι δοκιμασμένη και εφαρμοσμένη εκατοντάδες χιλιάδες φορές σε όλη την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο και συνεπώς απολύτως σίγουρη και αξιόπιστη. Οι συσκευές, είτε λειτουργούν λαμβάνοντας τον αέρα καύσης από το περιβάλλον τοποθέτησης τους είτε λαμβάνουν τον αέρα καύσης από το εξωτερικό περιβάλλον με αεραγωγούς, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση CE πρέπει να ισχύει για την εκάστοτε χώρα που θα γίνει η εγκατάσταση του μηχανήματος ώστε να πιστοποιείται η συμβατότητα με τον ισχύοντα κανονισμό εγκαταστάσεων αερίου και η ασφαλής λειτουργία των συσκευών υπό την προϋπόθεση της σωστής εφαρμογής των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας του κατασκευαστή.
Υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν σήμανση ERP ώστε να πιστοποιείται η απόδοση τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σημαντικοί κρίνονται ως προς την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης οι έλεγχοι που διενεργούν οι κατά τόπους ΕΔΑ, οι οποίοι είναι αυστηρότεροι σε σχέση με τους όποιους ελέγχους γίνονται σε άλλα συστήματα και εγκαταστάσεις θέρμανσης. Και στο θέμα της ασφάλειας η ποιότητα μιας συσκευής αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθώς είναι καθοριστική για τη διάρκεια ζωής των διαφόρων διατάξεων ασφαλείας αλλά και για τα περιθώρια που υπάρχουν στη διαστασιολόγιση της εγκατάστασης και κυρίως των καπναγωγών / καμινάδων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τη μεριά του τελικού χρήστη της συσκευής στο θέμα της τακτικής συντήρησης και ελέγχου της συσκευής του. Σε αυτό το σημείο η συμβολή των εταιριών προμήθειας επιτοίχιων λεβήτων κρίνεται καθοριστική καθώς μόνο εκείνες μπορούν να διασφαλίσουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης των συσκευών που διαθέτουν στην αγορά. Η τεχνική κατάρτιση των συνεργατών, η διαρκής εκπαίδευση τους, η επάρκεια σε ανταλλακτικά  σε βάθος χρόνου είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή τεχνική υποστήριξη των επιτοίχιων λεβήτων και εμμέσως πλην σαφώς στην ασφαλή λειτουργία τους.

4) Οι επιτοίχιοι λέβητες φυσικού αερίου είναι συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον αφού χαρακτηρίζονται από την οικονομία καυσίμου που πετυχαίνουν αλλά και τις πολύ χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σχέση με τους λέβητες / καυστήρες πετρελαίου ή άλλα συστήματα καύσης. Ειδικότερα στα αστικά κέντρα και στις περιπτώσεις αντικαταστάσεως κεντρικών συστημάτων θέρμανσης οι επιτοίχιοι λέβητες αποτελούν την τεχνικά βέλτιστη λύση για την αυτονόμηση των εκάστοτε διαμερισμάτων. Επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα των λεβήτων φυσικού αερίου είναι η δυνατότητα τους να λειτουργήσουν με υγραέριο ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση τους σε κτήρια που αρχικά ή γενικά δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου. Σε ότι αφορά την οικονομία καυσίμου μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί από την υποχρεωτική πλέον εγκατάσταση επιτοίχιων λεβήτων τεχνολογίας συμπύκνωσης των υδρατμών των καυσαερίων. Οι λέβητες συμπύκνωσης μπορούν να λειτουργούν με πολύ χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θέρμανσης έως 32ο C και να αποβάλουν καυσαέρια σε εξίσου χαμηλή θερμοκρασία στους 65ο C -70ο C έχοντας υγροποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των υδρατμών των καυσαερίων τους και πετυχαίνοντας βαθμό απόδοσης έως 110 %. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν αναλογικά την αποδιδόμενη ισχύ τους σε μεγάλο εύρος ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες επανεκκινήσεις οι οποίες οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση αερίου. Φυσικά για την πλήρη εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων των λεβήτων συμπύκνωσης είναι απαραίτητο ένα αντίστοιχο σύστημα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών όπως η ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα σε όμως συνδυασμό με ελεγκτή αντιστάθμισης των εξωτερικών συνθηκών.

5) Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου καλών κατασκευαστών μπορούν να συνεργαστούν συνδεόμενοι σε δίκτυο e BUS με μια σειρά από αυτοματισμούς/ελεγκτές από έναν ηλεκτρονικό προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου ως κεντρικούς ελεγκτές ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός τους άλλα και να ενσωματώνονται σε μια συνολική διαχείριση των ενεργειακών λειτουργιών ενός κτηρίου. Σκοπός όλων αυτών των συστημάτων είναι η αυτοματοποιημένη λειτουργία των συσκευών με βάση της πραγματικές ανάγκες του κτηρίου αλλά και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων και αντίστοιχα ο περιορισμός  του κόστους λειτουργίας.
 
Οι λέβητες φυσικού αερίου λειτουργούν και με υγραέριο ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση τους σε κτήρια που αρχικά ή γενικά δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου είναι μία από τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις
Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου είναι λοιπόν μία από τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για μικρά αλλά - με συστοιχία λεβήτων έως και 720 kW - και μεγάλα συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο ή υγραέριο ως καύσιμο.  Η καθιέρωση δε των συσκευών με τεχνολογία συμπύκνωσης θα οδηγήσει μελλοντικά στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων ως και την πιθανή ενεργειακή τους αναβάθμιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Παράλληλα θα υπάρξουν γενικότερα οφέλη όπως η μείωση της εκπομπής ρύπων ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και η μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο.
 
`Aρθρο του κ. Μητσάκη Ευάγγελου, Μηχ/γος Μηχ/κός, Υπεύθυνος Πωλήσεων της  ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε.

 ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε
Λεωφ. Ανθούσης 12, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6665552
www.thermogea.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ