Επιστημονική ημερίδα: Αστική Αναγέννηση για την αειφορία και την ανθεκτικότητα

Διαβάστηκε από 1299 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/12/2018

Αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου και επιχειρησιακού θεσμικού πλαισίου για τις αστικές αναπλάσεις Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, 09.30πμ-20.00μμ Αμφιθέατρο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Λ. Μεσογείων 119, Ισόγειο.

 
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα τις Αστικές Αναπλάσεις διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Δημαρά και τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου, την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 09.30πμ-20.00μμ, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Λ. Μεσογείων 119. Η πρωτοβουλία αυτή θεμελιώθηκε στην αναγκαιότητα συμπλήρωσης και αναμόρφωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με σκοπό τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης στις οικιστικές μας περιοχές.

Η διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες, διοικητικοί, αυτοδιοικητικοί από Δήμους με καλά παραδείγματα, καθώς και κοινωνικοί φορείς, αποσκοπεί στην έναρξη του επιστημονικού διάλογου για τον επανασχεδιασμό των πόλεων με τις αρχές της αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Κατά τη συζήτηση της ημερίδας θα παρουσιαστεί και θα τεθεί προς συζήτηση προσχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υφυπουργού ΠΕΝ, με σκοπό να εξασφαλίζεται ταχύτητα και ευελιξία θεσμοθέτησης με διαδικαστική σαφήνεια και απλότητα, χωρίς γραφειοκρατικές δυσκαμψίες, με έμφαση στο πρόγραμμα εφαρμογής και αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και της Τ.Α. Θα αναζητηθούν, τέλος, οι κανόνες εκείνοι που θα υποστηρίξουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική αναπλάσεων, ικανή να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα αλλά και μελλοντικά πολυτομεακά προβλήματα των ελληνικών πόλεων.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Ημερίδας
 
Μέρος Α: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ -ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ(10.00 - 15.00)
09.30 - 10.00:    ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ
10.00 - 10.10: Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός ΠΕΝ
10.10 - 10.20: Εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων
10.20 - 10.30: Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής
10.30 - 10.40: Ρένα Κλαμπατσέα, Αν. Καθηγ. ΕΜΠ,Γ.Γ.ΧΣΑΠ-ΥΠΕΝ
10.40 - 10.50:Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ
10.50 - 11.00: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, τ. Πρόεδρος ΣτΕ (Προεδρεύων): Εισαγωγική τοποθέτηση
11.00 - 11.15: Γιώργος Δημαράς, Υφυπουργός ΠΕΝ: Παρουσίαση του βασικού πλαισίου του Σ/Ν
11.15 - 11.30: ΜάρωΕυαγγελίδου, τ. στέλεχος ΥΠΕΚΑ-ΟΡΣΑ (Συντονίστρια ΟΕ Σ/Ν): Παρουσίαση των βασικών αξόνων του Σ/Ν
11.30 - 11.45: Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων: Τοπική Αυτοδιοίκηση, αστική διαχείριση,επανάχρηση και επανασχεδιασμός των πόλεων.
11.45 - 12.00: Μαίρη Ζήφου, Ειδική ΣύμβουλοςΥπ ΠΕΝ - Πρόεδρος Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού: Πολιτική αναπλάσεων και σύστημα χωρικού σχεδιασμού.
 
12.00-12.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
 
12.15- 12.30: Γιάννης Πολύζος, Ομοτ. Καθηγ. ΕΜΠ –Προεδ. ΕΤΑΔ: Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Μητροπολιτική Αθήνα. Πρόταση για δύο Αστικούς Δακτυλίους και τρεις Αστικές Πύλες.
12.30 - 12.45: Δημήτρης Οικονόμου, Ομοτ. Καθηγ. ΠΘ: Το ΣΟΑΠ ως εργαλείο αναπλάσεων και βάση για τιςΣτρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ.
12.45 - 13.00: Νίκος Μπελαβίλας, Αν. Καθηγ. ΕΜΠ - Πρόεδρος «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ»: Ένα συναινετικό στρατήγημα για τις αστικές αναπλάσεις.
13.00 - 13.15: Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, Αν. Καθηγ. ΑΤΕΙ Πελοποννήσου: Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Παραχώρηση αρμοδιοτήτων και τόνωση της διαχειριστικής ικανότητας των ΟΤΑ.
13.15 - 13.30: Κώστας Καρτάλης, Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ: Κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα στο αστικό περιβάλλον.
13.30 - 13.45: Νερατζούλα Χρυσού, Αρχιτέκτων - Συνεργάτης ΓΓ ΔΕ-ΕΣΠΑ ΥΠΟΙΚΑΝ: Χρηματοδότηση προγραμμάτων ανάπλασης-Προβλέψεις για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
13.45 – 14.00Νίκος Μαντζούφας, Ειδ. Γραμματέας ΣΔΙΤ, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης: Νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία αναπλάσεων με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
14.00 - 14.45:    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
14.45 - 15.00:    Θεοδώρα Γαλάνη, Γεν. Δ/ντρια Πολεοδομίας ΥΠΕΝ: Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα Μέρους ΑΆ.
15:00-15.30: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 
Μέρος Β: WORKSHOP- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ (15.30 -20.00)
15.30 - 15.45:    Γιώργος Πατρίκιος, Επ. Καθ. ΔΠΘ - Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου (Συντονιστής): Εισαγωγική τοποθέτηση.
15.45 - 16.00: Βασίλης Γκοιμίσης, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος (Μέλος ΟΕ Σ/Ν): Παρουσίαση των βασικών επιλογών του Σ/Ν.
16.00 - 16.15: Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμ. Αιγάλεω: Προβλήματα της Αυτοδιοίκησης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των πράξεων εφαρμογής και των απαλλοτριώσεων.
16.15 - 16.30:Ελένη Μαΐστρου, Αρχιτέκτων, Ομοτ. Καθηγ. ΕΜΠ: Εγκαταλελειμμένα διατηρητέα κτήρια και εγκαταλελειμμένοι ιστορικοί τόποι.
16.30 - 16.45:Κωνσταντίνος Γώγος,Καθ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ: Η πολεοδομική εισφορά των ιδιοκτητών σε αστικές αναπλάσεις και η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.
16.45 - 17.00:Μαρία Μάρκου, Επικ. Καθηγ. ΕΜΠ: Οι πολιτικές αναπλάσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.
17.00 - 17.15:Σταυρούλα Αγρίου, Επιστ. Συνεργάτης Υπ. ΠΕΝ: Ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, ως εν δυνάμει χρηματοδοτικό εργαλείο αναπλάσεων.
17.15 - 17.30: Γιάννης Ευμολπίδης, Σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων: Ζητήματα ΟΧΕ και ΣΟΑΠ στο Δήμο Αθηναίων.
17.30 - 17.45: Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Γ.Γ. Δήμου Νικαίας-Ρέντη: Ανάπλαση και αναζωογόνηση αστικού χώρου: Η περίπτωση των προσφυγικών της Κοκκινιάς.
17.45 - 18.00: Σωτήρης Αντωνίου, Διευθυντής Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών: Συσχέτιση προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας και νέων οικονομικών τάσεων (π.χ. Airbnb), με πολεοδομικές πολιτικές αστικής αναζωογόνησης.
 
18.00 - 18.30: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
18.30 - 19.30:    ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19.30 - 19.45:    Γιώργος Πατρίκιος: Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα Μέρους Β.
19.45 - 20.00:    Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Ομοτ. Καθηγ. ΕΜΠ - Πρόεδρος ΣΕΠΟΧ- Συμπεράσματα Ανακεφαλαίωση Ημερίδας.
20.00-20.10    Γιώργος Δημαράς ΥφΠΕΝ - Κλείσιμο ημερίδας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Εγκαίνια «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»

Μετασκευές στο τομέα της βιοενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

14o Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές»

Χρωματίστε με τα οικολογικά χρώματα της VECHRO

Η Economy Green Energy Ζεσταίνει τα όνειρά σας!

Η χώρα πρέπει να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή κανονικότητα στη διαχείριση αποβλήτων

Η fischer αυξάνει τον κύκλο εργασιών της

Ολοκληρωμένες λύσεις για τα ενεργειακά σας έργα

ΓΕΝΕΜ: Αξιόπιστοι και ποιοτικοί Ταχυθερμαντήρες

Η εταιρεία PappasClima παρευρέθηκε στην ημερίδα για τον Ξενοδοχειακό Κλιματισμό

Ξύπνησαν οι αρκούδες από το χειμέριο λήθαργο

Μην χάσετε το ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ που κυκλοφορεί!

Οικονομικές προτάσεις θέρμανσης και κλιματισμού

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ από την KLIMATHERM για τον Μάρτιο!

Η LG συμμετείχε στην 8η ημερίδα ΕΣΩ με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής

Αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας

Eξοικονομήστε ενέργεια & χρήματα τώρα!

H άνεση στον χώρο σας!

Αναστολή 1 χρόνο σε έκδοση οικοδομικών αδειών στην Ακρόπολη

20% αυξημένη η επισκεψιμότητα στις Infacoma & Aquatherm Athens 2019

περισσότερα »