Υψηλότερη απόδοση Φ/Β συστήματος με PLENTICORE plus και BYD Battery Box

Διαβάστηκε από 1811 αναγνώστες -

KOSTAL - Υψηλότερη απόδοση Φ/Β συστήματος με PLENTICORE plus και BYD Battery Box.

 
Σε ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, σημαντικό ρόλο δεν παίζουν μόνο τα επί μέρους εξαρτήματα μεμονωμένα. Η αλληλεπίδραση Φ/Β αντιστροφέα και μπαταρίας είναι άκρως σημαντική παράμετρος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες αποθήκευσης.
 
Τα αποδοτικά συστήματα επιτυγχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην προστασία του κλίματος. Η μείωση των εκπομπών CO2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα του συστήματος και τα συστήματα με μπαταρίες εξοικονομούν τις εκπομπές CO2 στον μέγιστο βαθμό.
 
Η ανάγκη για αποτελεσματικά συστήματα αποθήκευσης αποτέλεσε προτεραιότητα για την  KOSTAL από τότε που ανάλογες έρευνες βρισκόταν παγκοσμίως σε πρώιμο στάδιο, γιΆ αυτό και σήμερα δύο από τα τρία καλύτερα συστήματα, προέρχονται από τον συγκεκριμένο Γερμανικό όμιλο.
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δείκτη απόδοσης συστήματος στο σχετικό άρθρο, στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
 
www.kostal-solar-electric.com/en-gb/news/news-articles/2019/kse-2019-07-11
 
KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
Tel.: +30 2310 477 550
Fax: +30 2310 477 551
www.kostal-solar-electric.com
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ