Μόνωση των οπών αλφάδιασμα και στερέωση των πελμάτων των βάσεων.

Στερέωση των βάσεων επί των πελμάτων στήριξης.

Εφαρμογή της τελικής επιφανειακής μόνωσης επί των πελμάτων των βάσεων.

Βήμα 6. Τοποθέτηση των πάνελ και των ηλεκτρολογικών πινάκων

Βήμα 6. Τοποθέτηση των πάνελ και των ηλεκτρολογικών πινάκων

Βήμα 7. Σύνδεση των πάνελ με τον inverter και τους πίνακες

Βήμα 1, 2 και 3 είναι όμοια με αυτά της Εγκατάσταση σε Ταράτσα

Βήμα 4. Ορισμός των σημείων στήριξης των βάσεων

Βήμα 5. Συναρμολόγηση και στερέωση των βάσεων στήριξης

Βήμα 6. Τοποθέτηση των πάνελ και των ηλεκτρολογικών πινάκων

Εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών από Α (απόφαση) μέχρι το Ω (κιλοβατΩΡΑ)

Διαβάστηκε από 3876 αναγνώστες -

Τι είναι το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις;

 
Με στόχο κατά το έτος 2020, το 20% της ενέργειας που καταναλώνουμε να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το 2009, ξεκίνησε το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταïκών συστημάτων, ισχύος έως 10 kWp, σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με αυτό, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να προχωρήσουν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη ή την ταράτσα του σπιτιού τους (μπορούν να συμπεριληφθούν και στέγαστρα βεραντών, προσόψεις κτιρίου, σκίαστρα, βοηθητικοί χώροι κτιρίου στα διαθέσιμα τετραγωνικά εγκατάστασης) ή αντίστοιχα στο κτίριο όπου στεγάζεται η επιχείρηση τους (μιλάμε για επιχείρηση με έως 2 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο που απασχολεί μέχρι 10 άτομα προσωπικό). Το ειδικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε 01/07/2009 και ισχύει μέχρι 31/12/2019. Για την ενίσχυση της ανάπτυξης του προγράμματος «φωτοβολταϊκά στις στέγες», η ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση του συστήματος, πωλείται στη ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα). Οι κιλοβατώρες (kWh) που παράγουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (πάνελ) καταμετρούνται από το δίκτυο της ΔΕΗ με ειδικό μετρητή και η ΔΕΗ πληρώνει τον ιδιοκτήτη του συστήματος για την ενέργεια που αγόρασε προς 0,55 λεπτά ανά kWh. Η σύμβαση αυτή με τη ΔΕΗ , ισχύει για είκοσι πέντε (25) χρόνια και με την ίδια τιμή, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος. Η τιμή των 0,55 λεπτών ισχύει μέχρι τις 31/12/2011 και μετά μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις που θα γίνουν από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019. Παράλληλα, οι τιμές αυτές αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε για παράδειγμα μία ταράτσα περίπου 150 τ.μ., στην οποία μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα ισχύος 10 kWp που παράγει περίπου 14.000 kWh τον χρόνο, αυτόματα μας δίνει ένα επιπλέον εισόδημα της τάξεως των 7.500 ευρώ και μάλιστα αφορολόγητο, όπως ορίζει ο νόμος

Προϋποθέσεις – κόστος
Δύο προϋποθέσεις προβλέπονται από το νόμο για την ένταξη και αυτές είναι: α) να είστε ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και ο μετρητής της ΔΕΗ να είναι στο όνομά σας και β) να καλύπτετε μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για παράδειγμα να έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα), που αν δεν υπάρχει λύνεται με πολύ απλό τρόπο και σε συνεργασία με την εταιρεία που θα κάνει την εγκατάσταση. Το κόστος μιας εγκατάστασης 10kWp φτάνει τις 34.000 με 39.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κόστους σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην επένδυση αυτή θα γίνει απόσβεση σε 4-5 χρόνια από την εγκατάσταση της και θα αποφέρει συνολικά κέρδη μέχρι 140.000 ευρώ σε, με ετήσια απόδοση πάνω από 14% . Άρα και το οικονοµικό κίνητρο είναι δυνατό και το περιβαλλοντικό κίνητρο είναι επίσης ισχυρό για να µας ωθήσουν στο να πάρουµε την τελική απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος. Ποιο πρέπει να είναι το επόµενο, µετά την απόφαση, βήµα που πρέπει να γίνει, για να εγκαταστήσουµε ένα φωτοβολταïκό σύστηµα στο σπίτι, µε ασφάλεια και σωστή λειτουργία;

Τα βήµατα και οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση του «οικιακού» φωτοβολταϊκού σας συστήµατος!

Βήµα 1. Ενημερωθείτε για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
- Μάθετε πως κατασκευάζονται, πως λειτουργούν.
- Μάθετε τις διαφορές και τα πλεονεκτήματα των διαφόρων τύπων που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Ενημερωθείτε για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους.
- Ενημερωθείτε για τα κίνητρα και τα οφέλη που μπορείτε να έχετε.

Βήµα 2. Επικοινωνήστε με μια οργανωμένη επιχείρηση που εγκαθιστά Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα και ζητήστε να σας εκδώσουν μία οικονομοτεχνική μελέτη - προσφορά. Μία πλήρης μελέτη-προσφορά πρέπει να σας δίνει τις εξής πληροφορίες:
α) Πόσα κιλοβάτ (KWp) είναι σωστό να εγκατασταθούν στη στέγη ή ταράτσα σας.
β) Πόσα πάνελ και μετατροπείς (inverters) θα χρησιμοποιηθούν και τι ονομαστικής ισχύος (Wp).
γ) Τον κατασκευαστή των πάνελ και των μετατροπέων (inverters) και τη χώρα κατασκευής των.
δ) Τον τύπο του συστήματος στήριξης των πάνελ και το υλικό κατασκευής των.
ε) Τον τύπο και τις διατομές της καλωδίωσης που θα χρησιμοποιηθεί.
στ) Τις εγγυήσεις που προσφέρουν οι κατασκευαστές για τα υλικά τους.
ζ) Την εκτίμηση της ετήσιας απόδοσης σε κιλοβατώρες (KWh) του φωτοβολταϊκού συστήματος που περιγράφεται στην προσφορά
η) Το τελικό κόστος της προτεινόμενης εγκατάστασης.
θ) Τον τρόπο πληρωμής.
ι) Τον χρόνο παράδοσης του έργου.

Βήµα 3. Αποφασίστε τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτήσετε την εγκατάστασή σας. Εάν έχετε τη δυνατότητα να τη χρηματοδοτήσετε με ίδια κεφάλαια προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν όμως θα χρειαστείτε χρηματοδότηση από τράπεζα, κάντε μια έρευνα για να δείτε ποια τράπεζα σας προσφέρει ευνοϊκότερους όρους (σελ. 56 του περιοδικού) και συζητήστε το και με τον συνεργάτη- εγκαταστάτη σας.
Για να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα χρηματοδότηση ζητήστε να σας ενημερώσουν για τα παρακάτω:
α) Τους τύπους των διαθέσιμων δανείων ανάλογα με τις εξασφαλίσεις που ζητά η κάθε τράπεζα (π.χ. με προσημείωση, με εκχώρηση της Σύμβασης Σύνδεσης με την ΔΕΗ κλπ)
β) Τα τελικά επιτόκια για τον κάθε τύπο δανείου.
γ) Τη χρονική διάρκεια για την οποία προσφέρεται ο κάθε τύπος δανείου.
δ) Τις συνολικές επιβαρύνσεις σύναψης δανείου.
ε) Τις δυνατότητες χρηματοδότησης και των εξόδων σύνδεσης που θα πληρωθούν στην ΔΕΗ.
στ) Τις δυνατότητες περιόδου χάριτος (για τους πρώτους μήνες του δανείου, ώστε να σας δοθεί χρόνος να εκδοθούν οι πρώτοι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί από την ΔΕΗ).
ζ) Τις τυχόν υποχρεωτικές ασφαλίσεις που θα σας ζητήσουν.
η) Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την προέγκριση και τελική έγκριση.

Βήµα 4. Αναθέστε το έργο στην εταιρία που θα το εγκαταστήσει, υπογράφοντας μία σχετική σύμβαση, και προετοιμάστε τα απαιτούμενα έγγραφα για να τα έχετε διαθέσιμα στη φάση για την αδειοδότηση της εγκατάστασης.

Βήµα 5. Σε συνεργασία με την εταιρία-εγκαταστάτη κινήστε την διαδικασία αδειοδότησης και συμμετάσχετε όπου απαιτείται. Ενημερωθείτε για το νομοθετημένο μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης της ΔΕΗ, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία.

Βήµα 6. Παρακολουθήστε την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι τηρήθηκαν όλα όσα σας υποσχέθηκαν. Παρακολουθείτε μηνιαίως την παραγωγή της εγκατάστασης και συγκρίνετέ την με τις εκτιμήσεις του εγκαταστάτη.

Η σειρά των ενεργειών από την αίτηση στην Δ.Ε.Η. µέχρι την σύνδεση για Φ/Β συστήµατα έως 10 KWp σε στέγη ή ταράτσα
1. Αίτηση στην τοπική ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης που να περιλαμβάνει:
- Τεχνικά εγχειρίδια των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
- Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης
- Τοπογραφικό σχέδιο (για τα εκτός σχεδίου πόλης)
- Τίτλους κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
- Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης με αποτύπωση της θέσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων
- Αντίγραφο οικοδομικής αδείας (για τα εκτός σχεδίου)
2. Αποδοχή των όρων σύνδεσης και πληρωμή του σχετικού κόστους
3. Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με την ΔΕΗ.
4. Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού με την ΔΕΗ.
5. Εγκατάσταση του συστήματος
6. Ενεργοποίηση του συστήματος και σύνδεση με το δίκτυο

Διαδικασία και χρόνοι εγκατάστασης βήμα-βήμα
A φού έχουν διευθετηθεί όλες οι προηγούμενες διαδικασίες, πλέον θα πρέπει να δρομολογηθούν, σε συνεργασία και με την εταιρεία που θα εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα «με το κλειδί στο χέρι», όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, τη λειτουργία του συστήματος και τη σύνδεση του με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Έτσι, έχοντας από πριν οργανώσει τα στάδια εγκατάστασης, δε θα χαθεί πολύτιμος χρόνος για να λειτουργήσει και να αποδώσει η επένδυση σας. Να δούμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση του συστήματος. Τι θα πρέπει να προετοιμάσετε εσείς, ποια είναι η σειρά που γίνονται οι εργασίες εγκατάστασης και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, είτε πρόκειται να τοποθετηθεί σε ταράτσα είτε σε στέγη.

Α. Εγκατάσταση σε Ταράτσα
Βήµα 1. Προετοιµασία του χώρου εγκατάστασης
- Απομάκρυνση όλων των άχρηστων αντικειμένων που μπορεί να υπάρχουν στον χώρο εγκατάστασης. Ο χώρος της εγκατάστασης πρέπει να είναι ελεύθερος ώστε να διευκολυνθεί η παραλαβή και η τοποθέτηση των υλικών.
- Μετακίνηση τυχόν εμποδίων που μπορεί να δυσκολέψουν την εγκατάσταση (π.χ. κεραίες τηλεόρασης, ιστοί, σύρματα κλπ). Είναι πολύ πιο εύκολο οι μετακινήσεις αυτές να γίνουν όταν ο χώρος είναι άδειος. Αφού εγκατασταθεί το σύστημα, ο χώρος θα είναι περιορισμένος.
- Έγκαιρος προγραμματισμός τυχόν εργασιών που πρέπει να γίνουν στον χώρο εγκατάστασης (μετακίνηση ηλιακού θερμοσίφωνα, επισκευές τοιχίων και κάγκελων κλπ). Μετά την εγκατάσταση του συστήματος θα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους εργασίες.
ΤΙΡ: Επιλογή του χώρου που θα τοποθετηθούν αρχικά τα υλικά. Για να αποφευχθούν άσκοπες µετακινήσεις, τα υλικά (πάνελ, inverter, αλουµίνια κλπ) καλό θα ήταν να µην τοποθετηθούν στα σηµεία που θα εγκατασταθεί το σύστηµα.

Βήµα 2. Προετοιµασία του χρόνου εγκατάστασης
- Σε συνεννόηση με τον συνεργάτη-εγκαταστάτη σας θα πρέπει να οριστεί ο χρόνος εγκατάστασης τουλάχιστον 10 ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες. Χρειάζεται επαρκής χρόνος για τον σωστό προγραμματισμό και συντονισμό των εμπλεκόμενων εργασιών.
- Ενημέρωση των γειτόνων για τις εργασίες που θα γίνουν και τον χρόνο που θα διαρκέσουν (π.χ. χώρος για στάθμευση οχήματος μεταφοράς του εξοπλισμού) Έτσι, θα αποφευχθούν γκρίνιες, διαμαρτυρίες και προβλήματα.

Βήµα 3. Παραλαβή των υλικών
- Ορισμός του τρόπου με τον οποίο θα μεταφερθούν τα υλικά στην ταράτσα (για λόγους πρακτικούς μπορεί να χρειαστεί γερανοφόρο όχημα).
- Επιβεβαίωση (κατά την παραλαβή) ότι τα υλικά που παραλαμβάνονται είναι αυτά που έχουν συμφωνηθεί και ότι δεν έχουν ελαττώματα ή κτυπήματα.
- Μέριμνα για την ασφάλειά των υλικών στο χώρο εγκατάστασης. Μετά την παραλαβή τα υλικά είναι στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Βήµα 4. Χωροθέτηση των βάσεων και των στηρίξεών τους
- Ξεκινάνε οι εργασίες εγκατάστασης από την εταιρεία-εγκαταστάτη με την τοποθέτηση σκαλωσιών (αν χρειάζονται), την επιμέτρηση του χώρου εγκατάστασης και σήμανσης των σημείων που θα τοποθετηθούν οι βάσεις αλουμινίου.
- Σημαδεύονται τα σημεία των οπών που θα ανοιχτούν για την αγκύρωση (στερέωση) των βάσεων.

Βήµα 5. Συναρµολόγηση και στερέωση των βάσεων στήριξης
- Άνοιγμα και καθαρισμός των οπών που θα τοποθετηθούν τα αγκύρια. Οι οπές δεν πρέπει να έχουν σκόνη και θραύσματα γιατί δεν θα εφαρμόσει σωστά το υλικό στεγάνωσης.
- Μόνωση των οπών αλφάδιασμα και στερέωση των πελμάτων των βάσεων.
- Στερέωση των βάσεων επί των πελμάτων στήριξης.
- Εφαρμογή της τελικής επιφανειακής μόνωσης επί των πελμάτων των βάσεων.

Βήµα 6. Τοποθέτηση των πάνελ και των ηλεκτρολογικών πινάκων
- Τοποθέτηση και στερέωση των πάνελ επί των βάσεων στήριξης
- Τοποθέτηση του inverter και των ηλεκτρολογικών πινάκων (AC και DC) στο χώρο που έχει επιλεγεί.
- Γείωση των βάσεων.

Βήµα 7. Σύνδεση των πάνελ µε τον inverter και τους πίνακες
- Σύνδεση των πάνελ σε στοιχειοσειρές, σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης.
- Σύνδεση των στοιχειοσειρών με τον inverter.
- Σύνδεση του inverter με τον πίνακα AC.

Βήµα 8. Δοκιµή λειτουργίας του συστήµατος και αίτηση στην Δ.Ε.Η. για ενεργοποίηση του συστήµατος στο δίκτυο της Δ.Ε.Η, σε συνεργασία µε την εταιρεία εγκαταστάτη
- Ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης 2-4 ημέρες μετά την έναρξη τους
- Αίτηση στη Δ.Ε.Η. για ενεργοποίηση-σύνδεση του συστήματος
- Αναμονή τηλεφώνου από την Δ.Ε.Η. για να σας κλείσουν ραντεβού για την ενεργοποίηση. Συνήθως, εντός μιας εβδομάδας από την αίτηση, έχει ολοκληρωθεί και η ενεργοποίηση.

Βήµα 9. Ενεργοποίηση του συστήµατος από την Δ.Ε.Η. και λειτουργία-ολοκλήρωση της εγκατάστασης, µε την παρουσία της εταιρείας-εγκαταστάτη πάντα.
- Με την ενεργοποίηση του συστήματος ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες και πλέον η εγκατάσταση παράγει ενέργεια και αποδίδει χρήματα. Εντός δύο, τριών εβδοµάδων από την στιγμή που ξεκίνησε η προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (Βήμα 1), είναι σε πλήρη λειτουργία.

Β. Εγκατάσταση σε Στέγη

Βήµα 1, 2 και 3 είναι όµοια µε αυτά της Εγκατάσταση σε Ταράτσα

Βήµα 4. Ορισµός των σηµείων στήριξης των βάσεων
- Ξεκινάνε οι εργασίες εγκατάστασης από την εταιρεία-εγκαταστάτη με επιμέτρηση του χώρου εγκατάστασης και εντοπισμό των σημείων, κάτω από τα κεραμίδια, που θα στηριχθούν οι βραχίονες στους οποίους θα τοποθετηθούν οι βάσεις αλουμινίου

Βήµα 5. Συναρµολόγηση και στερέωση των βάσεων στήριξης
- Τοποθέτηση των βραχιόνων στήριξης στα σημεία στήριξης.
- Αποκατάσταση των ανοιγμάτων και της μόνωσης.
- Αλφάδιασμα των βραχιόνων και στερέωση των βάσεων.

Βήµα 6. Τοποθέτηση των πάνελ και των ηλεκτρολογικών πινάκων
- Τοποθέτηση και στερέωση των πάνελ επί των βάσεων.
- Τοποθέτηση του inverter και των ηλεκτρολογικών πινάκων (AC και DC) στον χώρο που έχει επιλεγεί.

Βήµα 7. Σύνδεση των πάνελ µε τον inverter και τους πίνακες
- Σύνδεση των πάνελ σε στοιχειοσειρές, σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης.
- Σύνδεση των στοιχειοσειρών με τον inverter.
- Σύνδεση του inverter με τον πίνακα AC.

Βήµα 8. Δοκιµή λειτουργίας του συστήµατος και αίτηση στην Δ.Ε.Η. για ενεργοποίηση του συστήµατος στο δίκτυο της Δ.Ε.Η, σε συνεργασία με την εταιρεία εγκαταστάτη
- Ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης 2-4 ημέρες μετά την έναρξη τους.
- Αίτηση στην Δ.Ε.Η. για ενεργοποίηση-σύνδεση του συστήματος.
- Αναμονή τηλεφώνου από την Δ.Ε.Η. για να σας κλείσουν ραντεβού για την ενεργοποίηση.
- Συνήθως εντός μιας εβδομάδας από την αίτηση έχει ολοκληρωθεί και η ενεργοποίηση.

Βήµα 9. Ενεργοποίηση του συστήµατος από την Δ.Ε.Η. και λειτουργία-ολοκλήρωση της εγκατάστασης, µε την παρουσία της εταιρείας-εγκαταστάτη πάντα.
- Με την ενεργοποίηση του συστήματος ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες και πλέον η εγκατάσταση παράγει ενέργεια και αποδίδει χρήματα. Εντός δύο, τριών εβδοµάδων από την στιγμή που ξεκίνησε η προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (Βήμα 1), είναι σε πλήρη λειτουργία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ