Η Τίμαιος Τεχνική στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα από το 2000

Η Τίμαιος Τεχνική αναλαμβάνει για εσάς τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της επένδυσης από την αρχική διαδικασία της αδειοδότησης (όπου απαιτείται) καθώς και την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού σας πάρκου.

 
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μπει δυναμικά στον χώρο των ΑΠΕ με την ηλιακή ενέργεια να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τη μεγάλη ηλιοφάνεια της Ελλάδος που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγή ρεύματος σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο έχει επιφέρει πολλές επενδύσεις και ακόμη περισσότερες αιτήσεις για επενδύσεις μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σε φωτοβολταϊκά πάρκα αλλά και σε βιομηχανικές στέγες ανά την Επικράτεια.
Η Τίμαιος Τεχνική δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και κατασκευών  από το 2000. Δύναμη μας το καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζεται από μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, το δίκτυο των πωλήσεων  μας καθώς και τα έμπειρα συνεργεία μας.
Η Τίμαιος Τεχνική έχει κατασκευάσει δεκάδες Φωτοβολταικά Πάρκα, Βιομηχανικές Στέγες και οικιακά συστήματα. Η εταιρεία αποτελείται απο στελέχη καταρτισμένα στο αντικείμενο για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η Τίμαιος Τεχνική xαρακτηρίζεται από:
• Εξαιρετική συνέπεια
• Μοναδική πελατειακή υποστήριξη 
• Στενή παρακολούθηση όλων των σταδιών της εγκατάστασης 
• Άρτια ποιότητα κατασκευών στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα 

Eξοπλισμός φ/β συστήματος 100kW από 99.000€ συν ΦΠΑ
Eξοπλισμός φ/β συστήματος 10kW
από 10.500€ συν ΦΠΑ

Η Τίμαιος Τεχνική σας προσφέρει: 
•Εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης.
•Αδειοδότηση έργου.
• Εμπορία και προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων (από τις κορυφαίες
εταιρείες παγκοσμίως).
•Κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος.
• Θέση σε λειτουργία.
• Επιτήρηση απόδοσης του φ/β συστήματος (monitoring).
•Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ