Κατά τη διάρκεια υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης με τη ΔΕΗ, «κλειδώνετε» και την ισχύουσα ταρίφα.

H προσεκτική επιλογή εξοπλισμού μας εξασφαλίζει και τη μετέπειτα απρόσκοπτη λειτουργία του φωτοβολταϊκού μας συστήματος.

Η τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να γίνει, είτε με ίδια κεφάλαια είτε με χρηματοδότηση, όπου το δάνειο αποπληρώνεται με τα χρήματα που κερδίζετε από τον ήλιο.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να αυξήσει την υπεραξία του ακινήτου μας ακόμη και κατά 10%.

Best Buy: Οικιακά φωτοβολταϊκά (μέρος Α)

Διαβάστηκε από 1023 αναγνώστες -

Το 2012 ήταν μια χρονιά όπου στο χώρο των φωτοβολταϊκών έγιναν αρκετές και σημαντικές αλλαγές. Με το συγκεκριμένο θέμα αναλύουμε τα οφέλη από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού, μετά από όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

 
Aναπροσαρμογή τιμών και «αρκετές» εκπλήξεις στον τομέα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων είναι ο απολογισμός της χρονιάς που τελειώνει. Φυσικά, το ερώτημα που συνεχίζει να πλανάται μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών αφορά στο κατά πόσο συμφέρουσα συνεχίζει να είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος σε οικία. Στην πράξη και με βάση τις χρηματορροές που παρουσιάζουμε για δύο συστήματα 5 και 10 kWp, ο οικιακός επενδυτής είναι ιδιαίτερα ωφελημένος επενδύοντας σε φωτοβολταϊκό, καθώς μπορεί να επιτύχει αποδόσεις που δεν θα συναντήσει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης. Για παράδειγμα, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 10 kWp μπορεί να έχει καθαρή ετήσια απόδοση κεφαλαίου της τάξης του 12,88%. Σε όλα τα παραπάνω, συνυπολογίστε τα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη όπως είναι η υπεραξία του ακινήτου που πηγάζουν από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού, όπως επίσης και το κόστος των εγκαταστάσεων που συμπιέζεται συνεχώς και γίνεται πιο ελκυστικό. Τέλος, στις επόμενες σελίδες έχουμε εντάξει και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, προκειμένου να αρχίσει να λαμβάνει τα δικά του.... «ηλιοέσοδα». 

Τι ισχύει με τις τιμές των οικιακών
Σχετικά με τα οικιακά φωτοβολταϊκα σε στέγες και ταράτσες, έως 10 kWp, η ταρίφα τοποθετείται στα 0,2500 ¤ ανά κιλοβατώρα (kWh) και ισχύει για συμβάσεις που θα υπογραφούν μέχρι την 31 Ιανουαρίου του 2013. Από εκεί και πέρα, οι τιμές θα αναπροσαρμόζονται κάθε 6 μήνες, με βάση τον παρακάτω πίνακα. 

Μήνας / Έτος Τιμή (ευρώ/kWh)
Αύγουστος 2012 0,25000
Φεβρουάριος 2013 0,23875
Αύγουστος 2013 0,22801
Φεβρουάριος 2014 0,21775
Αύγουστος 2014 0,20795
Φεβρουάριος 2015 0,19859
Αύγουστος 2015 0,18965
Φεβρουάριος 2016 0,18112
Αύγουστος  2016 0,17297
Φεβρουάριος 2017 0,16518
Αύγουστος 2017 0,15775
Φεβρουάριος 2018 0,15065
Αύγουστος 2018 0,14387

Πώς θα τοποθετήσετε ένα οικιακό φ/β σύστημα;
Για να τοποθετήσει κάποιος φωτοβολταϊκό σύστημα στην κατοικία του θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Ο δικαιούχος πρέπει να έχει στην κυριότητά του το χώρο (στέγη, ταράτσα και στέγαστρα βεραντών) που θα εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό Σύστημα.  Σε περιπτώσεις που άλλος έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο στο όνομα του επικαρπωτή. 
• Ο δικαιούχος πρέπει να έχει στο όνομά του ενεργή σύνδεση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι ΔΕΗ).
• Μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του δικαιούχου του φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. από ηλιακούς θερμοσίφωνες ή χρήση άλλης ανανεώσιμης.)

Το στάδιο της αδειοδότησης
Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος απαιτούνται οι εξής ενέργειες:
• Κατάθεση της αίτησης σύνδεσης στην ΔΕΗ.
Συνήθως η εταιρεία εγκαταστάτης που έχετε επιλέξει αναλαμβάνει να καταθέσει στη ΔΕΗ ένα πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά και τις τεχνικές περιγραφές και τα πιστοποιητικά των μερών του Συστήματος.
• Αποδοχή των όρων σύνδεσης και πληρωμή του κόστους σύνδεσης (περίπου 800-1.000¤).
Βάσει νόμου, η ΔΕΗ εντός 20 ημερών υποχρεούται να επισκεφθεί το χώρο εγκατάστασης, να εκδώσει και να σας αποστείλει τους «Όρους Σύνδεσης».
•Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.
Μετά την αποδοχή της πληρωμής των «Όρων Σύνδεσης» η ΔΕΗ θα σας καλέσει για να υπογράψετε την Σύμβαση Σύνδεσης. 
• Υπογραφής της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, η ΔΕΗ θα σας καλέσει για να υπογράψετε την Σύμβαση Συμψηφισμού με την οποία κατοχυρώνεται και η ταρίφα που θα ισχύει για την επόμενη 25ετία. 
• Ενεργοποίηση του συστήματος και σύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Μετά από αίτηση, η ΔΕΗ ελέγχει το εγκαταστημένο Σύστημα και το συνδέει με το δίκτυό της.

Η εγκατάσταση
Από την στιγμή που έχει εγκριθεί η σύνδεση του συστήματος από την ΔΕΗ, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο χώρο που έχει προδιαγραφεί. Για την σωστή εγκατάσταση του συστήματος, πρέπει να είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα υλικά και τα μέσα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να είναι απόλυτα έτοιμος και ελεύθερος και προσβάσιμος ο χώρος της εγκατάστασης.

Πόσος χρόνος χρειάζεται; 
Από την ώρα που θα αποφασίσετε να προχωρήσετε στην επένδυση και κατατεθεί η Αίτηση Σύνδεσης στην ΔΕΗ, μέχρι την σύνδεση του συστήματος απαιτούνται περίπου 60 ημέρες. Με δεδομένο ότι πλέον, οι ταρίφες που προσφέρει το πρόγραμμα μειώνονται κατά 5% κάθε εξάμηνο (κάθε 1η Αυγούστου και 1η Φεβρουαρίου) και λαμβάνοντας υπ όψιν πιθανές καθυστερήσεις, εφΆ όσον σας ενδιαφέρει η επένδυση, καλό είναι να κινηθείτε άμεσα, ώστε να «κλειδώσετε» την καλύτερη δυνατή τιμή. 
Χρηματοδότηση της επένδυσης

Δύο είναι οι συνηθέστεροι και πιο απλοί τρόποι χρηματοδότησης των Οικιακών Εγκαταστάσεων:
• Χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια: Ο επενδυτής καλύπτει όλο το κόστος της επένδυσης με ίδια κεφάλαια. Με αυτόν τον τρόπο, η επένδυση έχει και τη μεγαλύτερη απόδοση, αφού δεν επιβαρύνεται με τους τόκους χρηματοδότησης.
• Χρηματοδότηση μέσω Τραπεζικού δανεισμού: Ο επενδυτής απευθύνεται σε κάποια Τράπεζα που χρηματοδοτούν τις Οικιακές Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις και διερευνά την δυνατότητα χρηματοδότησης της όλης επένδυσης.
Πόσα χρήματα θα κερδίζω; 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζουμε δύο μελέτες από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην Αττική, ισχύος 5 και 10 kWp, ώστε να δούμε αναλυτικά τις χρηματορροές- έσοδα που θα έχει ο υποψήφιος οικιακός επενδυτής σε βάθος 25ετίας, αλλά και κατά το πρώτο έτος. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς διαβάζοντας τα παρακάτω, ο συγκεκριμένος τρόπος επένδυσης ήταν και παραμένει αποδοτικός.

Σύστημα ισχύος 5,0 kWp: 1.836 ευρώ ετήσια έσοδα
Το τελικό κόστος ενός εγκαταστημένου τέτοιου συστήματος με επώνυμα πιστοποιημένα υλικά, με βάσεις στήριξης από αλουμίνιο και solar καλωδίωση, κυμαίνεται από 9.500 ευρώ έως 11.500 ευρώ (στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% και 1.000 ¤  κόστος σύνδεσης ΔΕΗ). Επίσης, τα παρακάτω στοιχεία αφορούν σε εγκατάσταση σε ταράτσα στην Αττική (με νότιο προσανατολισμό). Επίσης, οι διαστάσεις των πάνελ που προδιαγράφηκαν είναι 166cm X 99cm X 5cm και η ονομαστική τους ισχύς 250 W (τοποθέτηση με κλίση 250). Το συγκεκριμένο σύστημα υπολογίζεται ότι θα παράγει 7.345 kWh κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, κάτι που μεταφράζεται σε 1.836 ευρώ έσοδα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του. 

Mήνας KWh Αξία  με 0,25 ¤/KWh
ΙΑΝ 444 111 ¤
ΦΕΒ 480 120 ¤
ΜΑΡ 644 161 ¤
ΑΠΡ 676 169 ¤
ΜΑΙ 717 179 ¤
ΙΟΥ 709 177 ¤
ΙΟΥΛ 735 184 ¤
ΑΥΓ 755 189 ¤
ΣΕΠ 687 172 ¤
ΟΚΤ 606 151 ¤
ΝΟΕ 478 120 ¤
ΔΕΚ 414 104 ¤
Σύνολο 7.345   1.836 ¤

Τα έσοδα σε βάθος χρόνου
Αν υποθέσουμε ότι το σύστημα κόστισε συνολικά 11.140 ευρώ, τότε προκύπτει:

α) Για την αγορά του φωτοβολταϊκού συστήματος με ίδια κεφάλαια

Το συνολικό καθαρό κέρδος στην 25ετία ανέρχεται περίπου στα 30.200 ¤, ενώ η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται στα 6 χρόνια και 1 μήνα, ενώ η ετήσια απόδοση της επένδυσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 11,14%.  Επίσης, αν δεν λάβουμε υπόψη την απόσβεση του κόστους εγκατάστασης και δούμε τα συνολικά έσοδα που μας προσφέρει το σύστημα, τότε το μέσο ετήσιο κέρδος ανέρχεται στα 1.642 ευρώ με μέση ετήσια απόδοση κεφαλαίου 14,73%.

β) Για δε την αγορά του φωτοβολταϊκού συστήματος με 100% δανειοδότηση από τράπεζα, με επιτόκιο 7,20% για αποπληρωμή σε 10 χρόνια

Το συνολικό καθαρό κέρδος στην 25ετία ανέρχεται περίπου στις 25.474 ¤, ενώ η ετήσια απόδοση της επένδυσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 9,15%. 


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ