Πτώση της φωτοβολταϊκής αγοράς της Γαλλίας το πρώτο μισό του ΅13

Το γαλλικό υπουργείο Ενέργειας, Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης έχει δημοσιοποιήσει στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι το έθνος εγκατέστησε μόλις 207MW φωτοβολταϊκών κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2013.

 

Ο αριθμός των εγκατεστημένων συστημάτων μειώθηκε μόνο 18% από έτος σε έτος, σε 15.500, σημειώνοντας κλίση προς τα μικρότερα συστήματα, ενώ οι εγκαταστάσεις στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες. Η γαλλική κυβέρνηση αναθεώρησε την εκτίμησή της για τις εγκαταστάσεις του πρώτου τριμήνου σε πάνω από 108MW και εκτιμά ότι 100MW εγκαταστάθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η γαλλική αγορά φωτοβολταϊκών σημειώνει πτώση εδώ και ένα χρόνο, με τη χώρα να έχει εγκαταστήσει 366-547MW κάθε τρίμηνο του 2011 και το πρώτο εξάμηνο του 2012, και έπειτα οι εγκαταστάσεις να μειώνονται σε 245MW κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, και να έχουν παραμείνει στα 108MW ή και λιγότερο για τα τελευταία τρία τρίμηνα.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2013, οι περισσότερες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών κυμαίνονταν στο εύρος των 36-100kW, φτάνοντας συνολικά τα 85MW. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άνω των 100kW αντιπροσώπευσαν μόλις 52MW. Πρόκειται για μια αντιστροφή από το 2012, όταν τα έργα πάνω από 250kW αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο ποσό της εγκατεστημένης ισχύος.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ