Επιστολή στην ΕΕ από Ευρωπαϊκές Ενώσεις Φωτοβολταϊκών

Διαβάστηκε από 1245 αναγνώστες -

Η επιστολή, υπογεγραμμένη από την EPIA και 27 ακόμη φορείς φωτοβολταϊκών, προτρέπει την επανένταξη της κρατικής βοήθειας, για τη στήριξη, και όχι την τροχοπέδη, της μετάβασης στις ΑΠΕ.

 

Η European Photovoltaic Industry Association (EPIA), μαζί με 27 ενώσεις από τη βιομηχανία φωτοβολταϊκών που λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, έχουν συνάψει μια ανοιχτή επιστολή προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Χοακίν Αλμούνια, εκφράζοντας τις συλλογικές ανησυχίες τους για τις προτάσεις που περιγράφονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για Κρατικές Ενισχύσεις Ενέργειας και Περιβάλλοντος (EEAG).

Οι υπογράφοντες της επιστολής φοβούνται ότι οι προτάσεις θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σοβαρά τη βιομηχανία φωτοβολταϊκών της Ευρώπης, βλάπτουν την αποδοτική ανάπτυξη του τομέα και είναι επιζήμιες στους στόχους για αύξηση της προσφοράς της ηπείρου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έως το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, σχετικά με ένα νέο σχέδιο πρότασης για τις EEAG, η οποία καθορίζει τα επίπεδα των κρατικών ενισχύσεων που διατίθενται για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν γίνει σημαντικά κομμάτια νομοθεσίας για τους στόχους της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος της ΕΕ, και καθορίζουν την ικανότητα των κρατών μελών να σχεδιάζουν μέτρα στήριξης για φωτοβολταϊκά, προσδιορίζοντας ποια είδη των κρατικών μηχανισμών ενισχύσεων είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία.

Ωστόσο, η ΕΡΙΑ και οι άλλοι φορείς φωτοβολταϊκών, ανησυχούν για τις ενημερωμένες προτάσεις EEAG, αμφισβητώντας τη διάκριση μεταξύ των λεγόμενων "ανεπτυγμένων" και "λιγότερο ανεπτυγμένων " τεχνολογιών, οι οποίες, αισθάνονται, ότι θα δημιουργήσουν εμπόδια στους νεοεισερχόμενους στην βιομηχανία φωτοβολταϊκών.

Η ανοιχτή επιστολή αμφισβητεί, επίσης, την απαίτηση διαφόρων τεχνολογιών στον ανταγωνισμό για κρατικές ενισχύσεις, σε μια διαδικασία διαγωνισμού τεχνολογικά ουδέτερη. Μια τέτοια απόφαση, υποστηρίζουν, θα περιορίσει αδικαιολόγητα τα μείγματα τεχνολογία των κρατών μελών και θα υπονομεύσει την ικανότητά τους να πετύχουν τους στόχους τους για το 2020. Επιπλέον, αυτοί οι περιορισμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη των πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, που έχουν, κατά κάποιο τρόπο, καθυστερήσει να αναπτυχθούν.

Τέλος, μια γενική έλλειψη ευελιξίας στα προγράμματα στήριξης επικρίθηκε, όπως και η υποχρέωση των κρατών μελών να αλλάξουν τους μηχανισμούς που δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί. Τέτοιες βραχυπρόθεσμες σκέψεις, υποστηρίζουν οι υπογράφοντες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αβεβαιότητα στους επενδυτές.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ