Η συντήρηση εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εταιρείας ΜΕΛΚΑΤ.

Η ΜΕΛΚΑΤ απασχολεί μόνιμο προσωπικό διπλωματούχων μηχανικών, τεχνολόγων και τεχνιτών, έτοιμους να καλύψουν κάθε τεχνική σας ανάγκη.

Τεχνικές Υπηρεσίες.

Διαβάστηκε από 2329 αναγνώστες -

Στόχος: Η Παροχή ολοκληρωμένων, αποδοτικών λύσεων για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών σας σχετικά με την διαχείριση εγκαταστάσεων και κτιρίων.

 
Η εταιρεία ΜΕΛΚΑΤ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας κρατώντας το κόστος χαμηλά, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τεχνογνωσία μας αλλά και τις καινοτόμες & οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις που έχουμε αναπτύξει στο τομέα τεχνικών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών στην συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι οι εξής:
  • Tεχνική συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
    Αποκατάσταση βλαβών
  • Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων – Εφαρμογές ΕΞΕ
  • Facility Services
  • Μελέτες – Κατασκευές & Ενεργειακή Αναβάθμιση

Το υψηλό επίπεδο των στελεχών καθώς και οι εξειδικευμένες γνώσεις των τεχνιτών σε συνδιασμό με την εταιρική κουλτούρα της ΜΕΛΚΑΤ αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο, ικανό να αναλάβει και να διεκπεραιώσει έργα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα με τα αποδοτικότερα & ποιοτικότερα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τους τομείς δραστηριότητας, πατήστε εδώ.
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ