Το SBC GREECE (Sustainable Building Council GREECE), είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του WGBC (World Green Building Council) στην Ελλάδα.

To USGBC (United States Green Building Council) είναι επίσημο μέλος του WGBC στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Κοινός στόχος η αειφορία

Διαβάστηκε από 3320 αναγνώστες -

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ U.S. Green Building Council (USGBC) και Sustainable Building Council Greece (SBC Greece) θέτει τις βάσεις για κοινή δράση και δημιουργική συνεργασία στον τομέα της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον.

 
Στο πλαίσιο του  Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της USGBC και της SBC Greece, οι δυο αυτοί φορείς έχοντας κοινό ενδιαφέρον στα αειφόρα κτίρια θέτουν τις βάσεις για γόνιμη συνεργασία για την περεταίρω προώθηση της αειφορίας στην Ελλάδα. Η πολύτιμη τεχνογνωσία του USGBC αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το SBC Greece και σηματοδοτεί την εξωστρέφεια του SBC Greece και τη βούληση για συνεργασία με τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς που επηρεάζουν την αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, το USGBC με το σύστημα περιβαλλοντικής βαθμονόμησης LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) για την αξιολόγηση κτιριακών έργων ως προς τα αειφορικά του χαρακτηριστικά έχει συμβάλει καθοριστικά στον μετασχηματισμό του real estate σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αποδοχή του LEED σε 170 χώρες ως επενδυτικό εργαλείο για την ανάπτυξη ακινήτων με αειφορικά χαρακτηριστικά δε θα μπορούσε να μην έχει αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά. Παρά την παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας και τη δραματική συρρίκνωση του τομέα των κατασκευών το LEED έχει αναγνωριστεί ως το πλέον διαδεδομένο σύστημα περιβαλλοντικής βαθμονόμησης των πλέον σημαντικών κτιρίων στην Ελλάδα κατά την τελευταία οκταετία.

Με το Μνημόνιο αυτό επιχειρείται να δημιουργηθεί το πλαίσιο για την περεταίρω βελτίωση της εφαρμογής του LEED στην τοπική αγορά με τον προσδιορισμό εναλλακτικών τρόπων συμμόρφωσης με κριτήρια, τα οποία έχουν μεγάλη βαρύτητα στην τοπική αγορά. Επιπλέον, το Μνημόνιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεργασία και στον τομέα της εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματιών του χώρου.

Ως εκ τούτου απευθύνεται κάλεσμα προς τα μέλη του SBC Greece για συμμετοχή σε διάλογο και διατύπωση θέσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη των συνεργειών μεταξύ των δύο φορέων, τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του LEED στην τοπική αγορά και την κατάρτιση επαγγελματιών του χώρου.
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ