«Τεχνητή αναπνοή» στο σπίτι

Διαβάστηκε από 14493 αναγνώστες -

Ο μηχανικός αερισμός και η αεροστεγανότητα προσφέρουν στους ενοίκους του παθητικού κτιρίου ιδανικές συνθήκες άνεσης με ελάχιστα έξοδα.

 
O αερισμός χώρων βασίζεται στις διαφορές πίεσης. Ένα κτίριο κατοικίας, από την οπτική γωνία του αερισμού, αποτελείται από 3 ζώνες: τις ζώνες του εξερχόμενου αέρα (κουζίνα, μπάνιο, τουαλέτα), τις ζώνες εισερχόμενου φρέσκου αέρα (υπνοδωμάτιο, καθιστικό) και τις ενδιάμεσες ζώνες μεταφοράς αέρα (διάδρομοι, προθάλαμοι).

Η μονάδα μηχανικού αερισμού αποτελείται από τον ανεμιστήρα απαγωγής αέρα, τον ανεμιστήρα προσαγωγής φρέσκου αέρα, τον εναλλάκτη εναλλαγής θερμότητας, τα φίλτρα αέρος και το κέλυφος. Η μονάδα με τον ανεμιστήρα απαγωγής αποβάλλει τον αέρα από τις εξερχόμενες ζώνες με υγρασία (κουζίνα, μπάνιο, τουαλέτα) μέσω του δικτύου αεραγωγών απαγωγής, και ανακτά το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής του ενέργειας μέσω της διέλευσής του από τον εναλλάκτη εναλλαγής θερμότητος, προτού απορριφθεί στο εξωτερικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή με τον ανεμιστήρα προσαγωγής, γίνεται η λήψη φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Αφού φιλτραριστεί ο αέρας και διέλθει από τον εναλλάκτη εναλλαγής θερμότητος, θα ανακτήσει το φορτίο που άφησε ο απορριπτόμενος αέρας και θα οδηγηθεί μέσω του δικτύου αεραγωγών και στομίων προσαγωγής αέρα στις ζώνες εισερχόμενου φρέσκου αέρα (υπνοδωμάτια, καθιστικό). Από εκεί, μέσω ανοιγμάτων (χαραμάδα πόρτας, στόμια θυρών) ο αέρας θα διασχίσει διαδρόμους και προθαλάμους και θα καταλήξει σε κουζίνα, μπάνιο και τουαλέτα. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο τύποι αέρα (εισερχόμενος-εξερχόμενος) δεν αναμιγνύονται.

Το αποτέλεσμα: μία βέλτιστη αναλογία αέρα και ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον (IAQ – InternalAirQuality). Εάν χρειαστεί, το σύστημα μηχανικού αερισμού θα προθερμάνει ή θα προψύξει τον εισερχόμενο αέρα μέσω κατάλληλης διάταξης θέρμανσης - ψύξης.
Ο γεωεναλλάκτης συνδυάζεται με την είσοδο του φρέσκου αέρα στο κτίριο και θα δροσίζει τον εξωτερικό εισερχόμενο αέρα, πριν αυτός μπει στον εναλλάκτη θερμότητας, μειώνοντας τη θερμοκρασία του κλιματιστικού στους 25–27 °C. Επίσης θα εγκατασταθεί ένα inverter split unit, ισχύος 2,5 kW, στο χώρο του καθιστικού για την κάλυψη της απαίτησης για ψύξη ολόκληρης της κατοικίας.

Αεροστεγανότητα

Στο κτίριο μας, το επίπεδο αεροστεγανότητας στους εξωτερικούς τοίχους και στην πλάκα οροφής βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και είναι ο σοβάς. Όπου το επίπεδο αεροστεγανότητας έχει διακοπεί - κουφώματα, οπές διέλευσης ηλεκρολογικών και υδραυλικών σωληνώσεων, οδεύσεις συστήματος μηχανικού αερισμού- η συνέχεια του έχει εξασφαλιστεί με τους παρακάτω τρόπους:
  • Αεροστεγανή τοποθέτηση κουφωμάτων
    Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος στο τελικά διαμορφωμένο άνοιγμα, τοποθετήθηκε περιμετρικα στο σταθερό του πλαίσιο ειδική ταινία αεροστεγανότητας. Μετά την τοποθέτηση και μηχανική στερέωση του κουφώματος στον τοίχο, οι ταινίες αυτές κολλήθηκαν στην τοιχοποιία με ειδική σιλικόνη και έπειτα σοβατίστηκαν.
  • Αεροστεγανή διέλευση σωληνώσεων
    Σε όλα τα σημεία όπου σωλήνας διαπέρασε το κέλυφος του κτιρίου, η συνέχεια του επιπέδου αεροστεγανότητας εξασφαλίστηκε με την χρήση ειδικών αεροστεγανών κολλάρων τα οποία κολλήθηκαν στην τοιχοποιία με ειδικές ταινίες και μετά σοβατίστηκαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προτασεισ αγορασ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

  • Ιδανικές λύσεις εξαερισμού

    Η E.ΚΑΦΦΕΣ Α.Ε προτείνει τον εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα, CADB/T-N: Εναλλάκτης θερμότητας αέρα S&P στιβαρής κατασκευής με καμπίνα διπλού τοιχώματος, δύο εξαεριστήρες υψηλής απόδοσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ErP οδηγίας, δύο φίλτρα χαμηλής πίεσης, για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση. τηλ: 2310 700.058 - 9 Περισσότερα