Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των πέλετς που κυκλοφορούν στην αγορά είναι κατασκευασμένη από ξύλο και χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά τέφρας.

  Τα pellet

  Διαβάστηκε από 33513 αναγνώστες -

  Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Σε περίπτωση που η βιομάζα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας, μιλάμε για στερεά, υγρά και αέρια βιοκαύσιμα, ανάλογα με τη φυσική τους μορφή. Τα στερεά βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος υλικών, όπως πελέτς, καυσόξυλα, πυρηνόξυλο, κτλ. και χρησιμοποιούνται  για την παραγωγή θερμότητας στον οικιακό τομέα. Υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος υλικών πολύ διαφορετικών ιδιοτήτων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στερεά βιοκαύσιμα. Στην πράξη, οι μορφές των στερεών βιοκαυσίμων που είναι διαθέσιμες στο εμπόριο είναι συγκεκριμένες και περιλαμβάνουν κυρίως τις ακόλουθες:
  Τα πέλετς (πελέτες) είναι μικρά κυλινδρικά σωματίδια, με τυπική διάμετρο 6 – 8 mm. Παράγονται από μια διαδικασία συμπίεσης βιομάζας. Γενικά, η παραγωγική διαδικασία των πέλετς εξασφαλίζει την ομοιομορφία του καυσίμου και χαμηλά ποσοστά υγρασίας (< 10 % κ.β.). Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των πέλετς που κυκλοφορούν στην αγορά είναι κατασκευασμένη από ξύλο και χαρακτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά τέφρας. Είναι δυνατή και η κατασκευή πέλετς από άλλα υλικά (π.χ. άχυρο), η παραγωγή και η χρήση τους όμως στον οικιακό τομέα είναι πολύ περιορισμένη λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε τέφρα. Στην ελληνική αγορά, τα πέλετς ξύλου διακινούνται συνήθως σε συσκευασίες των 15 kg. Η τιμή τους κυμαίνεται μεταξύ 250-350¤/τόνος.

  Πλεονεκτήματα

  • Αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου 
  • Αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου (SO2) 
  • Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, από εισαγωγές καυσίμων από τρίτες χώρες
  • Εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις γεωργικές περιοχές
  • Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
  • Αυτόματη τροφοδοσία καύσιμης ύλης (στις συσκευές με εγκατεστημένη αυτή τη δυνατότητα)
  • Χαμηλό κόστος καυσίμου σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα 
  Μειονεκτήματα
  • Μεγάλος όγκος και απαίτηση σε μεγάλο χώρο αποθήκευσης
  • Μεγάλη περιεκτικότητα  σε υγρασία (σε αρκετές περιπτώσεις)
  • Δυσκολία στη συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση
  • Κίνδυνος από την έκλυση εκπομπών σωματιδίων
  • Ανάγκη καθημερινής τροφοδοσίας  και ενασχόλησης με το σύστημα
  • Προπληρωμή ποσότητας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ